Hợp tác cùng phát triển

Thông báo thay đổi biên độ giao động của HOSE & HASTC

Hoạt động VNDirect 25/03/2008    456

Chia sẻ

Công văn chấp thuận cho Sở GDCK Tp.HCM thay đổi biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Ngày 25/3/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 467/UBCK-PTTT gửi Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi biên độ dao động giá. Nội dung công văn:

“Căn cứ qui định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Chứng khoán, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo:

1. Chấp thuận cho Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tạm thời điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư từ 5% xuống 1% và áp dụng từ ngày 27/3/2008.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định điều chỉnh biên độ dao động giá và công bố ra thị trường theo qui định của pháp luật”.
Công văn chấp thuận cho Trung tâm GDCK Hà Nội thay đổi biên độ dao động giá cổ phiếu

Ngày 25/3/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 466/UBCK-PTTT gửi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi biên độ dao động giá. Nội dung công văn:

“Căn cứ qui định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Chứng khoán, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo:

1. Chấp thuận cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tạm thời điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu từ 10% xuống 2% và áp dụng từ ngày 27/3/2008.

2. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định điều chỉnh biên độ dao động giá và công bố ra thị trường theo qui định của pháp luật”.

(UBCKNN)

DMCA.com Protection Status