Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU VNDIRECT_BOND_2017

Thông tin trái phiếu 21/05/2019    313

Chia sẻ

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU VNDIRECT_BOND_2017


March 19, 2019

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu VNDIRECT_BOND_2017 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        
– Tên trái phiếu: VNDIRECT_BOND_2017
– Kỳ hạn: 02 năm
– Ngày phát hành: 29/09/2017
– Ngày đáo hạn: 29/09/2019
– Lãi suất: 9.2%/năm
– Kỳ thanh toán lãi: 06 tháng từ 29/09/2018 đến 29/03/2019                         
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 27/03/2018 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)

– Ngày Thanh toán: 29/03/2019

Trân trọng thông báo.

DMCA.com Protection Status