Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU VNDIRECT_BOND_2018

Thông tin trái phiếu 21/05/2019    310

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán gốc và lãi Trái phiếu VNDIRECT_BOND_2018 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Tên trái phiếu:        VNDIRECT_BOND_2018

– Kỳ hạn:                    01 năm

– Ngày phát hành:    10/04/2018

– Ngày đáo hạn:       10/04/2019

– Lãi suất:                   9.3%/năm

– Kỳ thanh toán lãi:   12 tháng từ 10/04/2018 đến 10/04/2019                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 08/04/2019 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)

– Ngày Thanh toán: 10/04/2019

Trân trọng thông báo.

DMCA.com Protection Status