Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU DXG201801

Thông tin trái phiếu 21/05/2019    320

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu DXG201801 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Tên trái phiếu:        DXG201801

– Kỳ hạn:                    04 năm

– Ngày phát hành:    31/07/2018

– Ngày đáo hạn:      31/07/2022

– Kỳ thanh toán lãi:  03 tháng/lần                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 18/04/2019

– Ngày Thanh toán: 02/05/2019

Trân trọng thông báo.

DMCA.com Protection Status