Hợp tác cùng phát triển

Thông báo biểu phí giao dịch Chứng khoán phái sinh từ ngày 28/03/2018

Chứng khoán phái sinh 26/03/2018    473

Chia sẻ

VNDIRECT thông báo biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh từ ngày 28/03/2018 như sau:

• Phí giao dịch mở/đóng/đáo hạn: 20,000 đồng/giao dịch/hợp đồng

• Miễn phí giao dịch chiều đối ứng trong ngày của cùng một hợp đồng (Tổng phí giao dịch 2 chiều trong ngày của cùng 1 hợp đồng là 20,000 đồng)

Lưu ý phí giao dịch chưa bao gồm các phí sau: Phí của VSD (phí quản lý vị thế, phí ký quỹ), phí chuyển tiền, phí ứng trước VM và thuế giao dịch.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409.