Hợp tác cùng phát triển

TCM – Tiềm năng tăng trưởng đã phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 01/02/2021    505

Chia sẻ

  • Trong 2020, doanh thu TCM giảm 4,8% svck và LN ròng tăng 27,5% svck, lần lượt hoàn thành 102,3% và 101,2% dự phóng của chúng tôi.
  • Hợp đồng với Adidas là động lực tăng trưởng chính cho LN 2021.
  • Chúng tôi hạ khuyến nghị từ Trung lập xuống Kém khả quan do tiềm năng tăng trưởng đã phản ánh vào giá.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 82.000

VND 59.800

1,21%

KÉM KHẢ QUAN

Hàng tiêu dùng

KQKD 2020 theo sát dự phóng của chúng tôi

Doanh thu TCM giảm 12% svck xuống 752 tỷ đồng trong Q4/20 do doanh thu mảng thiết bị bảo hộ y tế (BHYT) giảm. Cụ thể, doanh thu từ khẩu trang vải và mảng thiết bị BHYT giảm 72% sv quý trước do nhu cầu giảm. Doanh thu cả năm 2020 đạt 3.470 tỷ đồng (-4,8% svck), hoàn thành 102,3% dự phóng cả năm của chúng tôi. Không tính đóng góp của khẩu trang vải và sản phẩm thiết bị BHYT, doanh thu mảng dệt may giảm 24,6% svck trong khi doanh thu mảng vải và sợi lần lượt đạt 694 tỷ đồng (+22,1% svck) và 278 tỷ đồng (-21,1% svck).

LN ròng 2020 tăng mạnh chủ yếu đến từ mảng thiết bị BHYT

Trong 2020, BLNG của TCM tăng 1,8 điểm % nhờ tăng tỷ trọng đóng góp từ mảng thiết bị BHYT và đơn hàng từ Adidas kể từ Q4/20. Chúng tôi ước tính BLNG của mảng thiết bị BHYT trong khoảng 25-30%, cao hơn BLNG mảng FOB (17%-20%). Tổng nợ giảm 25,8% svck do TCM chuẩn bị tất toán các khoản nợ dài hạn chủ yếu dùng để tài trợ các nhà máy dệt, giúp cho chi phí lãi vay giảm 48% svck. Nhờ đó, LN ròng 2020 của TCM tăng mạnh 27,5% svck, đạt 276 tỷ đồng.

Hợp đồng với Adidas là động lực chính cho tăng trưởng LN ròng 2021

Chúng tôi cho rằng đà tăng giá cổ phiếu TCM vừa qua là do thông tin về hợp đồng giữa TCM và Adidas. Theo TCM, công ty sẽ sản xuất quần áo thể thao dưới hình thức đơn hàng FOB. Chúng tôi kỳ vọng đơn hàng với Adidas sẽ lên tới 12 triệu sp/năm, tương đương 40% công suất may của nhà máy Vĩnh Long và đóng góp 30% vào tổng doanh thu hàng may mặc trong năm 2021.

KQKD 2021 được củng cố nhờ doanh thu hàng may mặc

Chúng tôi nâng dự phóng doanh thu 2021 5,1%, tương đương đạt 3.844 tỷ đồng (+8,4% svck) nhằm phản ánh doanh thu từ đơn hàng với Adidas. Chúng tôi cũng nâng giả định BLNG 0,5 điểm % và thu nhập tài chính 20,3%. Theo đó, LN ròng của TCM ước tính tăng 24,3% svck đạt 343 tỷ đồng trong 2021.

Hạ khuyến nghị từ Trung lập xuống Kém khả quan

Chúng tôi nâng giá mục tiêu 67,5% lên 59.800đ/cp sau khi sử dụng EPS mục tiêu 2021 và nâng P/E mục tiêu lên 12 lần. Chúng tôi hạ khuyến nghị từ Trung lập xuống Kém khả quan do các yếu tố tích cực đã được phản ánh vào giá. Tiềm năng tăng giá bao gồm 1) nhu cầu vải từ thị trường nội địa cao hơn dự kiến và 2) khối lượng đặt hàng từ Adidas cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá: tình trạng Covid-19 tại các thị trường xuất khẩu của TCM xấu đi.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status