Hợp tác cùng phát triển

TCB – Tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ bù đắp chi phí tăng trong Q1/20 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 22/05/2020    766

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng Q1/2020 tăng 17,9% so với cùng kỳ (svck), lên 2.456 tỷ đồng, đạt 22,8% dự phóng năm 2020 của chúng tôi.
  • Hạ dự báo EPS giai đoạn 2020-2022 0,3-5,4% do giảm dự phóng tăng trưởng cho vay và biên lãi suất (NIM).
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 27.400 đồng.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 21.050

VND 27.400

0%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ hỗ trợ việc chi phí tăng trong Q1/20

Thu nhập lãi ròng (NII) Q1/2020 tăng 22,8% svck nhờ tín dụng tăng trưởng 23,8% svck và NIM tăng 15 điểm cơ bản svck. Thu nhập ngoài lãi (Non-II) Q1/2020 tăng 89,1% svck đến từ: 1) lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 73,1% svck trong đó thu nhập từ dịch vụ thanh toán tăng 38,7% svck và thu từ phí tư vấn tăng 5,5 lần svck; và 2) thu nhập từ đầu tư chứng khoán tăng gấp 8,7 lần svck. Trong khi đó, chi phí hoạt động Q1/2020 tăng 33% svck do mức lương trung bình của nhân viên tăng 18,8% svck và chi phí cho dịch vụ tư vấn tăng 3,3 lần svck(~ 153 tỷ đồng). Dự phòng nợ xấu tăng 4,6 lần svck do TCB đẩy nhanh việc xử lý nợ để giảm tỷ lệ nợ xấu. Do đó, lợi nhuận ròng Q1/2020 chỉ tăng 17,9% svck lên 2,456 tỷ đồng, tương đương với 22,8% dự báo cả năm của chúng tôi.

Nợ xấu giảm do tích cực trong hoạt động xóa nợ

Trong Q1/2020, TCB đã xóa nợ xấu 693 tỷ đồng, so với 127 tỷ đồng cho cả năm 2019. Tỷ lệ xóa nợ xấu đã tăng từ 0,1% trong năm 2019 lên 1,2% trong Q1/2020. Do đó, tỷ lệ nợ xấu (NPL) đã giảm từ 1,3% vào cuối năm 2019 xuống còn 1,1% vào cuối Q1/2020 và tỷ lệ dự phòng/nợ xấu (LLR) đã tăng từ 94,8% vào cuối năm 2019 lên 117,9% vào cuối Q1/2020, mức cao nhất từ trước đến nay. Thu nhập tăng trưởng mạnh mẽ trong Q1/2020 cho phép TCB có thêm nguồn lực tài chính để giải quyết nợ xấu, trong khi tốc độ hình thành nợ xấu mới chưa tăng.

Hạ dự báo tăng trưởng tín dụng và NIM do ảnh hưởng Covid-19

Chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng tín dụng TCB xuống 12,2% trong năm 2020 từ mức 14% trước đó vì đại dịch đã làm các giao dịch bất động sản bị trì hoãn và nhu cầu nhà ở bị ảnh hưởng. Trong khi đó, cho vay mua nhà là động lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của TCB. Dự báo NIM trong năm 2020-2021 giảm 15-26 điểm cơ bản so với dự phóng trước đây của chúng tôi vì ngân hàng đang miễn/giảm các khoản thanh toán lãi và cắt giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng. TCB đưa ra gói kích thích tín dụng lên đến 30.000 tỷ đồng (11,1% tổng dư nợ TCB tại cuối Q1/2020), trong đó lãi suất cho vay giảm tối đa đến 2%. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng NIM sẽ cải thiện 18 điểm cơ bản svck trong năm 2021 nhờ việc cải thiện tỷ lệ CASA và nhu cầu vay mua nhà hồi phục.

Duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu 27.400 đồng/cp

Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13,7%; tăng trưởng dài hạn: 4,0%; tỷ trọng 50%) và 1,2x lần P/BV 2020 (tỷ trọng 50%). Yếu tố tăng giá đến từ tăng trưởng tín dụng cao hơn dự phóng. Rủi ro giảm giá đến từ việc nợ xấu tăng cao hơn ước tính.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status