Hợp tác cùng phát triển

TCB – Chi phí dự phòng thấp hơn dự báo – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 06/11/2019    801

Chia sẻ

 • Lợi nhuận ròng Q3/2019 tăng 24% so với cùng kỳ (yoy) lên 2.554 tỷ đồng, nhờ vào thu nhập lãi ròng tăng 16,2% yoy và thu nhập từ hoạt động đầu tư tăng 626,7% yoy.
 • Lợi nhuận ròng 9T2019 tăng 13,5% yoy lên 7.046 tỷ đồng và hoàn thành 75,4% dự báo cả năm của chúng tôi.
 • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 27.400 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 24.750

VND 27.400

0%

MUA

Ngân hàng

Lợi nhuận ròng Q3/2019 tích cực do chi phí tín dụng giảm

 • Thu nhập lãi ròng tăng 16,2% yoy lên 3.622 tỷ đồng trong Q3/2019 nhờ vào sự tăng trưởng cho vay 23,0% yoy và sự ổn định biên lãi ròng (NIM) đạt 4,1%.
 • Thu nhập ngoài lãi tăng 14,4% yoy trong Q3/2019 nhờ vào thu nhập từ hoạt động đầu tư tăng 626,7% yoy.
 • Lợi nhuận trước dự phòng tăng khiêm tốn 7,3% yoy vì tỷ lệ chi phí trên thu nhập tăng (33,5% trong Q3/2019 so với 28,4% trong Q3/2018).
 • Lợi nhuận ròng tăng 24,0% yoy lên 2.554 tỷ đồng do chi phí tín dụng giảm (0,19% trong Q3/2019 so với 0,45% trong Q3/2018).

Biên lãi ròng 9T2019 cải thiện do chi phí vốn giảm

 • Lợi suất tài sản trong 9T2019 giảm 16 điểm cơ bản được bù đắp bởi chi phí vốn giảm 23 điểm cơ bản. Vì vậy, NIM 9T2019 tăng 15 điểm cơ bản lên 4,2%.
 • Lợi suất tài sản giảm do lợi suất cho vay 9T2019 giảm 129 điểm cơ bản xuống 7,75%.
 • Chi phí vốn cải thiện nhờ tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/tổng tiền gửi (CASA) (ở mức 28,7% cuối Q3/2019 so với 22,6% cuối Q3/2018). Năm nay, ngân hàng áp dụng một số chính sách hấp dẫn để tăng tỷ lệ CASA như không thu phí đối với các giao dịch e-Banking hay hoàn tiền 1% đối với thẻ ghi nợ.

Lợi nhuận 9T2019 theo sát dự báo với chi phí dự phòng giảm

 • Thu nhập lãi ròng 9T2019 tăng 23,7% yoy lên 10.106 tỷ đồng, hoàn thành 70% tổng thu nhập HĐKD.
 • Tăng trưởng cho vay đạt 28,4% so với đầu năm, được hỗ trợ bởi các khoản vay mua nhà từ các dự án nhà ở vừa ra mắt của Vingroup (VIC VN, không khuyến nghị).
 • Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 12,4% so với đầu năm trong 9T2019 do dư nợ trái phiếu doanh nghiệp giảm 30,5% so với đầu năm. Vì hạn ngạch tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong năm 2019 là 17% nên chúng tôi cho rằng TCB vẫn còn dư địa để mở rộng hoạt động cho vay trong Q4/2019.
 • Thu nhập phí dịch vụ ròng tăng 1,2% yoy lên 2.138 tỷ đồng trong 9T2019, chiếm 14,8% tổng thu nhập HĐKD. Trong khi đó, thu nhập khác tăng 13,3% yoy lên 1.194 tỷ đồng nhờ vào lãi tăng từ các công cụ phái sinh khác.
 • Tỷ lệ chi phí trên thu nhập ở mức 34,5% trong 9T2019, cao hơn mức 28,1% trong 9T2018 do chi phí lương nhân viên tăng mạnh 42% yoy.
 • Lợi nhuận trước dự phòng 9T2019 giảm nhẹ 1,0% yoy xuống 9.465 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 66,1% dự báo cả năm của chúng tôi.
 • Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,8% cuối Q3/2019 và gần như đi ngang trong 4 quý vừa qua. Tuy nhiên, chi phí dự phòng 9T2019 giảm mạnh 66% yoy khiến cho tỷ lệ dự phòng/nợ xấu giảm từ 85,1% cuối năm 2018 xuống còn 77,1% cuối Q3/2019.
 • Chi phí dự phòng 9T2019 chỉ hoàn thành 23,6% dự báo của chúng tôi.
 • Lợi nhuận ròng 9T2019 tăng 13,5% yoy lên 7.046 tỷ đồng, hoàn thành 75,4% dự báo năm 2019 của chúng tôi.

Duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu không thay đổi

 • Duy trì khuyến nghị Mua. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 27.400 đồng/cp dựa trên sự kết hợp phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13,3%; tăng trưởng dài hạn: 4,0%; tỷ trọng 70%) và hệ số P/B dự phóng 2019 ở mức 1,5x (tỷ trọng 30%).
 • Động lực tăng giá đến từ tăng trưởng tín dụng cao hơn dự kiến.
 • Rủi ro giảm giá là nợ xấu gia tăng nhanh hơn dự báo do TCB mở rộng cho vay SME.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status