Hợp tác cùng phát triển

QNS – 6T2019: Kết quả trái chiều giữa hai mảng kinh doanh chính – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 31/07/2019    129

Chia sẻ

  • Sản lượng đường thấp xóa nhòa tăng trưởng tốt của sữa đậu nành trong 6T2019
  • Biên LNG mảng sữa đậu nành tiếp tục cải thiện.
  • Lợi nhuận gộp mảng đường tụt dốc do chữ đường thấp và giá đường giảm.
  • Sản lượng đường thấp và tốc độ giải ngân cho dự án sản xuất đường tinh luyện chậm lạ
  • Biên lợi nhuận gộp cải thiện không đủ bù đắp cho mức tăng của chi phí QLDN và thuế TNDN.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND31.400 VND44.300 1,6% MUA HÀNG TIÊU DÙNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status