Hợp tác cùng phát triển

PVT – Báo cáo lần đầu – 20180517

Báo cáo phân tích DN 17/05/2018    168

Chia sẻ

  • PVT là doanh nghiệp đầu ngành về vận tải xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam với đội tàu dầu thô và LPG lớn nhất cả nước. Năm 2018 và 2019, tăng trưởng doanh thu (DT) sẽ được thúc đẩy nhờ việc nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất (DQR) tăng công suất và NMLD Nghi Sơn (NSRP) đi vào hoạt động. Chúng tôi tái phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 29.900 đồng/CP đối với cổ phiếu PVT.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND18.450

VND29.900

5,4%

MUA

CÔNG NGHIỆP

Xem chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status