Hợp tác cùng phát triển

PVT – Ảnh hưởng mạnh từ Covid-19 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 11/06/2020    757

Chia sẻ

  • KQKD Q1/20 thấp hơn dự báo do mảng vận tải kém khả quan và ghi nhận lỗ tỷ giá trong Quý 1.
  • Chúng tôi giảm 24,1-14,4% dự phóng EPS 2020-22 và hạ giá mục tiêu xuống 14.400 đồng/cp. Duy trì đánh giá Khả quan.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 11.650

VND 14.400

0%

KHẢ QUAN

Vận tải biển

LN ròng Q1/20 thấp hơn kỳ vọng

PVT ghi nhận doanh thu Q1/20 giảm 15,3% sv cùng kỳ về mức 1.578 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp thu hẹp mảng thương mại để hạn chế rủi ro từ covid-19 (doanh thu mảng này giảm 68,9% sv cùng kỳ). Tuy vậy LN ròng giảm mạnh từ 147 tỷ trong Q1/19 xuống 67 tỷ trong Q1/20 do chi phí tài chính tăng 56% sv cùng kỳ trong khi doanh thu tài chính giảm 49%. Doanh thu tài chính thấp hơn do số dư tiền mặt giảm sau giai đoạn đầu tư lớn năm 2019; trong khi chi phí tài chính phát sinh thêm 25 tỷ đồng lỗ tỷ giá do tỷ giá tăng mạnh 2% tại thời điểm cuối T3 so với đầu năm. LN ròng chỉ đạt 11%/13% dự báo của chúng tôi/TB thị trường do mảng vận tải tăng chi phí hoạt động và lỗ tỷ giá cao.

HĐ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các biện pháp giãn cách xã hội

Dịch covid-19 đã ảnh hưởng tới PVT mạnh hơn chúng tôi kỳ vọng do: (1) nhu cầu vận chuyển dầu thô của các nhà máy lọc dầu giảm khi các nhà máy giảm công suất trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu thấp do ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội, (2) chi phí hoạt động tăng mạnh, nhất là với các thuyền chạy tuyến quốc tế do phải thực hiện các biện pháp phòng dịch, cách ly, và (3) mảng thương mại thu hẹp đáng kể. Do vậy, chúng tôi giảm dự phóng LN gộp năm 2020, trên cơ sở giảm sản lượng vận chuyển dầu thô 11%, giảm dự phóng doanh thu thương mại 30% và giảm biên LN gộp các mảng vận chuyển dầu thô, dầu sản phẩm và LPG từ 1-2%. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm LN gộp năm 2021-22 do cần thời gian để biên LN gộp phục hồi về mức trước dịch bệnh.

Kế hoạch đầu tư lớn có thể bị hoãn lại

PVT đặt kế hoạch đầu tư, mua sắm 7.421 tỷ đồng trong năm 2020, tuy vậy chúng tôi cho rằng doanh nghiệp khó hoàn thành kế hoạch này trong bối cảnh lợi nhuận giảm và giá các tàu cỡ lớn đều tăng trong giai đoạn vừa qua. Theo đó, chúng tôi giảm 29% dự phóng chi phí đầu tư năm 2020 và tăng 88% chi phí đầu tư năm 2021, giả định kế hoạch đầu tư tàu VLCC bị hoãn đến năm 2021. Chúng tôi cũng cho rằng PVT có thể sẽ không trả cổ tức tiền mặt trong năm 2020-21 để bổ sung vốn cho đầu tư sau đó quay lại trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% trong năm 2022.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu giảm còn 14.400đ/cp

Giá mục tiêu của chúng tôi kết hợp hai phương pháp định giá với tỷ trọng bằng nhau là DCF và P/E mục tiêu 7,7x cho giai đoạn 2020-22. Chúng tôi hạ giá mục tiêu do giảm 24,1%-14,4% dự phóng EPS 2020-22, tuy vậy duy trì đánh giá Khả quan do triển vọng tích cực của việc vận chuyển cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (hiện chưa chạy hết công suất) và vận chuyển LPG/than trong trung hạn. Rủi ro giảm giá bao gồm giá dầu giảm và nhu cầu vận chuyển thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status