Hợp tác cùng phát triển

PVS – Tăng trưởng toàn diện – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 12/08/2019    519

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 6T2019 tăng 15,6% yoy, đạt 565 tỷ đồng và hoàn thành 47,1% dự báo năm 2019 của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng mảng cơ khí & xây lắp vẫn là động lực tăng trưởng chính cho PVS, tuy nhiên giảm dự phóng biên LNG 2019 do biên LNG 6T thấp hơn dự kiến.
  • Duy trì khuyến nghị Mua và giảm giá mục tiêu xuống 24.600 đồng/cp.

 

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND20.800

VND24.600

3,4%

MUA

Dầu khí

 

Doanh thu thuần 6T2019 được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh mẽ trong các mảng kinh doanh cốt lõi

Doanh thu thuần 6T19 tăng 18,4% yoy nhờ mức tăng trưởng 2 chữ số của các mảng kinh doanh chính, ngoại trừ FSO/FPSO (-12,9% yoy) và dịch vụ vận hành & bảo dưỡng (O&M) (-3% yoy). Đáng chú ý doanh thu từ mảng cơ khí & xây lắp (M&C) tăng mạnh 29,1% yoy nhờ các dự án đang thực hiện như Sao Vàng Đại Nguyệt (SVĐN, giá trị hợp đồng khoảng 500 triệu USD) và Gallaf Qatar (320 triệu USD). Biên LNG tăng 3,1 điểm % chủ yếu do không ghi nhận thêm lỗ từ mảng khảo sát địa chấn sau khi dừng hoạt động liên doanh PTSC-CGGV. 

Tăng trưởng LN ròng ảnh hưởng bởi khoản lỗ bất thường từ đánh giá lại tài sản

Lợi nhuận ròng 6T19 chỉ tăng 15,6% yoy, thấp hơn tăng trưởng lợi nhuận gộp 86,6% yoy do (1) chi phí dự phòng tăng từ mức 8 tỷ đồng trong 6T18 lên 118 tỷ đồng trong 6T19, khiến chi phí QLDN tăng 49,4% yoy, (2) doanh thu tài chính giảm 18,5% yoy và (3) ghi nhận lỗ chênh lệch đánh giá lại tài sản (từ việc giải thể liên doanh CGGV) 115 tỷ đồng. Điều này được bù đắp phần nào bởi lãi từ công ty liên doanh liên kết tăng 24,3% yoy.

Biên lợi nhuận gộp mảng cơ khí & xây lắp thấp hơn kỳ vọng

Mặc dù doanh thu thuần 6T2019 vượt kỳ vọng nhưng lợi nhuận ròng theo sát dự báo, đạt 47,1% dự phóng cả năm do chúng tôi ước tính doanh thu thấp hơn nhưng biên LNG mảng cơ khí cao hơn thực tế. Do đó, chúng tôi đẩy nhanh tiến độ ghi nhận doanh thu của dự án SVĐN và điều chỉnh giảm biên LNG mảng cơ khí từ 11,0% xuống 7,0% trong 2019-20 và 9,5% trong 2021, dẫn đến giảm EPS dự phóng 2019-21 1,5-9,2%.

Duy trì khuyến nghị Mua và hạ giá mục tiêu xuống 24.600 đồng/cp

Do điều chỉnh giảm EPS dự phóng 2019-21 nên chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống 24.600 đồng/cp. Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp phương pháp DCF và P/E mục tiêu 7,8x áp dụng cho EPS trung bình 2019-21 (tỷ trọng 50:50). Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua do vẫn đánh giá tích cực về triển vọng của mảng cơ khí (đóng góp trên 50% LN gộp) với khối lượng công việc lớn từ các dự án hiện tại như SVĐN và các dự án sắp tới như Nam Côn Sơn GĐ 2, Sư Tử Trắng 2, Lô B. Động lực tăng giá đến từ việc trúng thầu các dự án tiềm năng như Salman, Cá Voi Xanh. Rủi ro giảm giá bao gồm các vấn đề địa chính trị ảnh hưởng đến tiến độ những dự án trên và mức giá cho thuê FSO/FPSO tiếp tục giảm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status