Hợp tác cùng phát triển

PVS – Phục hồi mạnh mẽ đến từ các HĐKD cốt lõi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 10/05/2022    375

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q1/22 tăng 49,5% svck đạt 216 tỷ đồng, cao hơn mức tăng 30% svck của Q1/21, hoàn thành 23% dự phóng của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng môi trường giá dầu cao hiện nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho PVS trong việc đàm phán gia hạn các hợp đồng FSO/FPSO.
  • Nâng khuyến nghị lên Khả Quan do giá cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND22.000

VND35.500

4,54%

KHẢ QUAN

Dầu khí

KQKD Q1/22 tăng mạnh, đánh dấu sự phục hồi của các HĐKD cốt lõi
Doanh thu Q1/22 tăng 44,2% svck đạt 3.769 tỷ đồng nhờ đóng góp từ các hợp đồng EPC được ký kết trong nửa cuối 2021. Tuy nhiên, LN gộp Q1/22 chỉ tăng 7,8% svck do các dự án này đang trong giai đoạn đầu. Trong kỳ, chi phí QLDN giảm 21,2% svck nhờ chi phí nhân công và chi phí dự phòng thấp hơn, đồng thời thu nhập (TN) từ công ty liên kết tiếp tục đóng vai trò chính trong HĐKD của PVS với tốc độ tăng trưởng 13,8% đạt 162 tỷ đồng. Kết quả, LN ròng tăng 49,5% svck lên 216 tỷ đồng, hoàn thành 23% dự phóng cả năm của chúng tôi.
Môi trường giá dầu cao là lý tưởng để gia hạn các hợp đồng FSO/FPSO
Trong Q4/21, PVS ghi nhận khoản TN từ công ty liên kết âm chủ yếu do công ty đã ghi nhân chi phí dự phòng cho FPSO Lam Sơn do chưa chốt được hợp đồng gia hạn sau ngày 30/06/2022. Theo chúng tôi, giá dầu cao như hiện nay sẽ là điều kiện lý tưởng để PVS đàm phán gia hạn hợp đồng cho FPSO Lam Sơn cũng như FPSO Ruby, củng cố động lực chính của công ty với tốc độ tăng trưởng kép là 24,1% trong 2022-23. Đáng chú ý, công ty cũng sẽ tham gia đấu thầu tàu FSO cho dự án Lô B khi dự án được khởi động. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là động lực tăng giá tiềm năng cho PVS trong thời gian tới.
Chúng tôi dự báo tăng trưởng kép LN ròng sẽ đạt 26,7% trong 2022-24
Tại ĐHCĐ 2022, dù không đề cập đến thời điểm triển khai nhưng PVS kỳ vọng dự án Lô B sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho công ty trong những năm tới. Công ty cũng đặt mục tiêu mảng điện gió ngoài khơi sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn, trong đó PVS sẽ tham gia với tư cách vừa là chủ đầu tư vừa là nhà thầu EPC. Trong 2022, PVS đặt kế hoạch thận trọng với DT là 10.000 tỷ đồng (-29,7% svck) và LNST là 488 tỷ đồng (-28% svck). Chúng tôi tin rằng PVS sẽ dễ dàng vượt kế hoạch này và có thể đạt mức tăng trưởng kép LN ròng là 26,7% trong 2022-24, nhờ: (1) đóng góp vững chắc của các liên doanh FSO/FPSO, và (2) triển vọng được cải thiện của mảng M&C từ năm 2022. Ngoài ra, PVS dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8% và 7% mệnh giá cho năm 2021-22.
Nâng khuyến nghị lên Khả Quan; giá mục tiêu không đổi là 35.500 đ/cp
Theo sau đà tăng giá dầu, PVS bắt đầu cho thấy sự phục hồi trong các HĐKD cốt lõi với KQKD Q1/22 khả quan và mảng M&C phục hồi. Chúng tôi cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại của thị trường đã đưa cổ phiếu PVS trở lại vùng giá hấp dẫn. Do đó, chúng tôi nâng khuyến nghị lên Khả Quan với giá mục tiêu không đổi là 35.500 đồng. Rủi ro giảm giá bao gồm sự sụt giảm giá dầu và sự chậm trễ trong việc trao thầu các dự án lớn.
.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status