Hợp tác cùng phát triển

PVD – KQKD Q1/2019 đã khả quan hơn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 24/05/2019    133

Chia sẻ

  • Hiệu suất sử dụng giàn tự nâng và giá thuê ngày tăng giúp KQKD Q1/19 cải thiện. Lỗ ròng Q1 giảm xuống 3,8tr USD từ mức 10,5tr USD trong Q1/18.
  • Dù kết quả Q1 thấp hơn dự phóng của chúng tôi, khối lượng công việc đã nhận kéo dài đến năm 2020 và sự cải thiện giá thuê là các tín hiệu tích cực.
  • Hạ khuyến nghị xuống Nắm giữ với giá mục tiêu 19.600 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND20.600 VND19.600 0,0% NẮM GIỮ DẦU KHÍ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status