Hợp tác cùng phát triển

PPC – Tình hình tài chính lành mạnh cùng với tỷ suất cổ tức cao – Báo cáo lần đầu

Báo cáo phân tích DN 16/08/2019    551

Chia sẻ

  • Hoạt động ổn định mặc dù các nhà máy đã hoạt động lâu năm.
  • Chịu ít ảnh hưởng hơn bởi rủi ro thiếu hụt than.
  • Chúng tôi dự báo tăng trưởng trong cổ tức nhận được từ các công ty liên kết.
  • Câu chuyện cổ tức hấp dẫn.
  • Định giá lần đầu, khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 27.879 đồng/cp.

 

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND24.600

VND27.879

10,2%

MUA

Điện

 

Hoạt động ổn định mặc dù các nhà máy đã hoạt động lâu năm. Nhờ vị trí thuận lợi nằm gần các khu công nghiệp khu vực phía Bắc, các nhà máy điện của PPC có được hiệu suất hoạt động ổn định. Trong 2016-18, công suất hoạt động trung bình của PPC ở mức 58,0%. Do hoạt động lâu năm (34-36 năm) nên hiệu suất hoạt động của nhà máy Phả Lại 1 ở mức thấp 46,9% trong khi nhà máy Phả Lại 2 có hiệu suất hoạt động cao nhất trong số các nhà máy nhiệt điện than là 66,2%.

Chịu ít ảnh hưởng hơn bởi rủi ro thiếu hụt than. Trong năm 2019, PPC đã ký hợp đồng với Vinacomin và đảm bảo nguồn cung 3,3 triệu tấn than, đủ để hoạt động ổn định. Số ngày tồn kho của doanh nghiệp đạt mức thấp kỷ lục 14 ngày vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sự cải thiện trong 6T2019 khi tồn kho nguyên liệu tăng mạnh 66,5% so với đầu năm, nâng số ngày tồn kho lên 21 ngày vào thời điểm 30/06/2019.

Chúng tôi dự báo tăng trưởng trong cổ tức nhận được từ các công ty liên kết. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận các công ty liên kết của PPC bao gồm Nhiệt điện Hải Phòng (HND) và Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) sẽ dần cải thiện trong những năm tới do 1) không còn ghi nhận thêm phần lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình xây dựng cơ bản và 2) việc trả nợ dần sẽ giúp giảm chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá. Chúng tôi dự báo HND sẽ duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt 7,5% trên mệnh giá trong 2019-21 trong khi QTP bắt đầu trả cổ tức bằng tiền mặt 5,0% trên mệnh giá vào năm 2021.

Câu chuyện cổ tức hấp dẫn. Trong giai đoạn 2016-18, PPC trả cổ tức bằng 100% lợi nhuận ròng. Với hoạt động ổn định, bảng cân đối kế toán lành mạnh (nợ vay rất thấp), lượng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn dồi dào (khoảng 1.098 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2019), chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ chi trả cổ tức của PPC vẫn duy trì ở mức cao (20-25% trong 2019-21, tương đương tỷ suất cổ tức 8-10%).

Định giá lần đầu, khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 27.879 đồng/cp. Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra trên cơ sở tỷ trọng bằng nhau của hai phương pháp: 1) EV/EBITDA mục tiêu là 7,5x trên EBITDA dự phóng của năm 2019; 2) Chiết khấu dòng tiền trong 5 năm. Với tổng mức sinh lời kỳ vọng là 23,5% (13,3% trên cơ sở giá mục tiêu và tỷ suất cổ tức 10,2%), chúng tôi đưa ra khuyến nghị Mua đối với PPC. Động lực tăng giá đến từ lợi nhuận cao hơn dự kiến từ các công ty liên kết và sản lượng tiêu thụ điện cao hơn. Rủi ro giảm giá bao gồm sản lượng tiêu thụ thấp hơn dự kiến và đóng góp từ các công ty liên kết giảm.

Xem báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status