Hợp tác cùng phát triển

PPC – 16/08/2019 – Báo cáo lần đầu

Báo cáo phân tích DN 16/08/2019    136

Chia sẻ

  • Chúng tôi ưa thích PPC vì tình hình tài chính lành mạnh cùng với tỷ suất cổ tức cao
  • Chúng tôi dự báo tăng trưởng trong cổ tức nhận được từ các công y liên kết
  • Định giá lần đầu, khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 27.879 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND24.600 VND27.879 10.2% MUA ĐIỆN

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status