Hợp tác cùng phát triển

POW – Triển vọng tươi sáng hơn từ 2021 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 17/08/2020    2084

Chia sẻ

  • Doanh thu 6T20 giảm 14,4% svck xuống 15.648 tỷ đồng do sản lượng điện sản xuất giảm 5,4% svck và giá bán điện bình quân giảm 9,5% svck.
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 17,9% – 3,6% dự phóng EPS 2020-21 và đồng thời dự phóng tăng 1,0% dự phóng EPS 2022.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu giảm còn 13.600 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 9.940

VND 13.600

0%

KHẢ QUAN

Điện

KQKD 6T20 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) ghi nhận sản lượng Q2/20 đạt 5,6 tỷ kWh điện (-6,4% svck) trong khi giá bán điện bình quân (ASP) giảm 16,7% svck do các biện pháp giãn cách xã hội trong tháng 4 đã hạn chế hoạt động kinh tế và giảm nhu cầu tiêu thụ điện. Do đó, doanh thu Q2/20 giảm 22,0% svck xuống còn 7.708 tỷ đồng. Tuy nhiên, LN ròng Q2/20 tăng 7,7% svck đạt mức 842 tỷ đồng nhờ: 1) tỷ suất biên LN gộp tăng 3,5% do chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm 20,1% svck, 2) thu nhập tiền gửi tiết kiệm tăng 78,0% svck, và 3) chi phí lãi vay giảm 30,6% svck.

KQKD 6T20 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi

Nửa đầu năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất của POW đạt 10,9 tỷ kWh (-5,4% svck), tương đương 49,3% dự báo cả năm của chúng tôi. Doanh thu 6T20 sụt giảm 14,4% svck xuống mức 15.684 tỉ đồng và LN ròng giảm 20,6% svck xuống 1.347 tỳ đồng, lần lượt hoàn thành 39,9% và 46,2% dự phóng cả năm của chúng tôi. KQKD thấp hơn dự kiến của chúng tôi do: 1) hiệu suất hoạt động của nhà máy điện Nhơn Trạch 1 (NT1) ở mức thấp vì vấn đề thiếu hụt nguồn cung khí và 2) khoản trích lập 220 tỷ đồng chi phí dự phòng cho EPTC (chưa niêm yết) trong Q2/20.

Điều chỉnh giảm 17,9% – 3,6% EPS dự phóng 2020-2021

Chúng tôi giảm dự phóng hiệu suất hoạt động của nhà máy NT1 từ 80% xuống 30% nhưng tăng hiệu suất của nhà máy Vũng Áng 1 (VA1) từ 56% lên 70% trong năm 2020 nhằm phản ảnh kết quả hoạt động thực tế của nửa đầu năm 2020. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng thêm 400 tỷ đồng dự báo chi phí dự phòng cho 2020-2021 với giả định thời gian đàm phán giữa POW và EPTC nhằm giải quyết khoản nợ phải thu 1.537 tỷ đồng sẽ kéo dài hơn dự kiến của ban lãnh đạo. Vì vậy chúng tôi điều chỉnh giảm 17,9-3,6% dự phóng EPS giai đoạn 2020-2021.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 13.600 đ/cp

Chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống còn 13.600 đồng/cp do giảm dự phóng EPS 2020-2021 17,9%-3,6% tuy nhiên vẫn duy trì đánh giá Khả quan do: (1) chúng tôi kỳ vọng LNST tăng trưởng trở lại trong 2021 nhờ sự hồi phục của mảng điện khí và thủy điện, và 2) tiềm năng tăng trưởng công suất của mảng điện khí (+55%) trong 5 năm tới. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên tỷ trọng bằng nhau của phương pháp DCF và EV/EBITDA. Động lực tăng giá: sản lượng thủy điện phục hồi nửa cuối năm 2020 và khí đốt phục hồi trong năm 2021. Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) nguồn cung cấp than/khí không ổn định, và 2) những rủi ro kỹ thuật không lường trước được trong quá trình vận hành nhà máy.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status