Hợp tác cùng phát triển

POW – Lợi nhuận cải thiện như kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/05/2019    894

Chia sẻ

  • Lợi nhuận quý 2/2019 tăng trưởng 44,2% sv cùng kỳ, nhờ biên gộp cải thiện 1,9 điểm % và chi phí tài chính thấp hơn.
  • Biên lợi nhuận gộp trong 6T2019 tăng lên 14,6% (+ 0,7 điểm % so với 6T2018), chủ yếu do chi phí khấu hao thấp hơn.
  • Kết quả kinh doanh nửa đầu năm phù hợp với dự báo của chúng tôi. Duy trì khuyến nghị Mua.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND13.900 VND18.334 0% MUA ĐIỆN

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status