Hợp tác cùng phát triển

PNJ – Hồi phục đã phản ánh vào giá – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 23/04/2021    587

Chia sẻ

  • Trong Q1/21, doanh thu và lợi nhuận ròng của PNJ lần lượt đạt 7.182 tỷ đồng (+43,6% svck) và 512 tỷ đồng (+25,6% svck).
  • PNJ công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,6% số cổ phiếu đang lưu hành để phục vụ cho việc mở rộng mạng lưới bán lẻ và chuyển đổi số.
  • Hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP vì chúng tôi cho rằng đà hồi phục về lợi nhuận của PNJ đã được phản ánh vào giá.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND93.900

VND99.500

1,19%

TRUNG LẬP

HÀNG TIÊU DÙNG

Kết quả kinh doanh Q1/21 phù hợp với dự phóng của chúng tôi

  • Doanh thu Q1/21 tăng mạnh đạt mức 43,6% svck nhờ vào tăng trưởng của tất cả các mảng: vàng miếng (80,1% svck); bán lẻ (46,7% svck) và bán buôn (39,7% svck), do lượng hàng bán tăng mạnh trong ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày lễ Thần tài và ngày lễ tình nhân.
  • Biên LNG trong Q1/21 giảm 2,5 điểm % svck xuống 18,5% do mảng vàng miếng đóng góp vào tổng doanh thu lớn hơn, chiếm 27,6% trong Q1/21 so với 24,1% trong Q1/20.
  • Do đó, LNR trong Q1/21 tăng mạnh 25,6% svck lên 512 tỷ đồng, hoàn thành 40,5% kế hoạch năm 2021 của chúng tôi. Kết quả kinh doanh Q1/21 phù hợp với dự phóng của chúng tôi do đặc tính thời vụ của hoạt động kinh doanh bán lẻ vàng và trang sức.
  • Trong Q1/21, PNJ đã mở mới 4 cửa hàng PNJ Gold, đóng cửa 3 cửa hàng gồm 1 PNJ Gold, 1 PNJ Silver và 1 CAO để tối ưu hóa hệ thống bán lẻ. Tính đến cuối T3/21, PNJ có 340 cửa hàng gồm 306 PNJ Gold, 27 PNJ Silver, 3 CAO và 1 PNJ Style.

PNJ sẽ phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu

  • Ngày 17/4, ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu mới, tương đương 6,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành sẽ không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 60 ngày giao dịch. Chúng tôi ước tính giá trị phát hành riêng lẻ vào khoảng 1.280 tỷ đồng, dựa trên mức giá trung bình 60 ngày gần nhất là 85.400 đồng / cổ phiếu. Việc huy động vốn sẽ được sử dụng cho: (1) mở rộng chuỗi bán lẻ trong 2-3 năm tới, trong đó 40-45 cửa hàng dự kiến sẽ được mở vào năm 2021 và (2) kế hoạch chuyển đổi số để tối ưu hóa hệ thống bán hàng và quản lý.

Hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP do giá đã chạm mức hợp lý

  • Giá cổ phiếu của PNJ đã tăng 17% so với đầu năm theo kỳ vọng của thị trường về phục hồi lợi nhuận. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 99.500 đồng / cổ phiếu và hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP. Tiềm năng tăng giá bao gồm: 1) tốc độ mở cửa hàng nhanh hơn so với dự kiến, 2) phục hồi sau dịch tốt hơn so với dự kiến và 3) các dự án mới thúc đẩy doanh số bán hàng. Rủi ro giảm giá là làn sóng bùng phát dịch Covid-19 tiếp theo tại Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status