Hợp tác cùng phát triển

PNJ – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 24/01/2018    181

Chia sẻ

KQKD 2017 ghi nhận mức tăng trưởng đầy ấn tượng, tuy nhiên LNST không đạt kỳ vọng của chúng tôi do chi phí bán hàng và QLDN tăng mạnh hơn dự báo. Giá cổ phiếu đã đạt mục tiêu của chúng tôi và phản ánh phần nào triển vọng tích cực năm 2018, do vậy chúng tôi tạm thời giữ nguyên giá mục tiêu và duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND145.000

VND143.700

1,24%

NẮM GIỮ

HÀNG TIÊU DÙNG

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status