Hợp tác cùng phát triển

PC1 – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 13/11/2018    135

Chia sẻ

Kết quả đấu thầu dự án đường dây tải điện quốc gia 500kV thứ ba không đạt kỳ vọng của chúng tôi. Tuy nhiên, ngoài dự án này, PC1 vẫn
bảo đảm các đơn đặt hàng mới và có thể nâng tổng giá trị backlog lên 2.500 tỷ đồng vào cuối năm 2018 (+92,3% so với cuối năm 2017). Năm 2019, chúng tôi kỳ vọng mảng xây lắp điện và cột thép sẽ phục hồi nhưng sự hồi phục này khó có thể bù đắp sự sụt giảm trong mảng BĐS. Lợi nhuận dự kiến sẽ giảm trong năm 2019 nhưng giá trị backlog lớn và dự án BĐS mới kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2020.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND22.000

VND28.400

0,00%

MUA

CÔNG NGHIỆP

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status