Hợp tác cùng phát triển

NLG – KQKD tích cực trong Q3/2018 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 26/10/2018    163

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 9T2018 đạt 635 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ do tăng giá trị bàn giao như chúng tôi dự báo
  • Ghi nhận 338 tỷ đồng LNST từ việc chuyển nhượng cổ phần giai đoạn 1 của dự án Waterpoint.
  • Duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 35.500 đồng/cp dựa trên phương pháp RNAV, với tỷ suất sinh lời là 22,2%.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND29.050

VND35.500

1,48%

MUA 

PHÁT TRIỂN & ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status