Góp ý cho VNDIRECT

MWG – Đặt niềm tin vào Bách Hóa Xanh – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/08/2020    506

Chia sẻ

  • Doanh thu (DT) 6T20 của MWG tăng 7,8% sv cùng kỳ lên 55.639 tỷ đồng trong khi lợi nhuận ròng (LNR) giảm 4,4% sv cùng kỳ xuống 2.027 tỷ đồng, hoàn thành 59,6% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) đẩy mạnh mở rộng với 328 cửa hàng mới được khai trương trong Q2/20.
  • Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu thấp hơn là 138.400 đồng.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 83.100

VND 138.400

1,82%

KHẢ QUAN

Bán lẻ

Bách Hóa Xanh trở thành động lực tăng trưởng doanh thu

DT Q2/20 của MWG giảm 1,2% svck do sự sụt giảm DT của chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ, -28,4% svck) và chuỗi Điện Máy Xanh (DMX, -4% svck) tác động bởi 22 ngày giãn cách xã hội vào T4/20. Tuy nhiên, mảng Bách Hóa Xanh (BHX) vẫn tăng trưởng và DT đạt 4.968 tỷ đồng trong Q2/20 (+ 112,8% so với cùng kỳ). Tỷ trọng DT của BHX đóng góp vào tổng DT tăng từ mức 8,8% trong Q2/19 lên mức 19% trong Q2/20, nhưng vẫn dưới điểm hòa vốn. LNR Q2/20 của MWG giảm 17% so với cùng kỳ. Nửa đầu năm 2020, DT của MWG tăng 7,8% svck trong khi LNR giảm 4,4% svck, vượt kỳ vọng của chúng tôi.

Bách Hóa Xanh đẩy mạnh mở rộng mạng lưới trong 2Q20

Ngay sau giai đoạn tạm dừng do giãn cách xã hội, MWG đã tăng tốc với 251 cửa hàng được mở trong T5/20 và T6/20, nâng tổng số cửa hàng BHX vào cuối T6 lên 1.486 (tăng 147% so với cùng kỳ, 28,3% so với quý trước). Tính từ đầu năm 2020 đến 8/8/20, MWG đã mở thêm 571 cửa hàng BHX, đạt 92% dự báo cả năm của chúng tôi. Do vậy tôi tăng dự phóng số lượng cửa hàng BHX mở mới năm 2020 lên 60% (988 cửa hàng).

Chất lượng tài sản tốt hơn là bệ phóng cho BHX tăng trưởng

Giá trị hàng tồn kho (HTK) của MWG giảm 30% so với đầu năm xuống còn 17.919 tỷ đồng vào cuối Q2/20 do công ty giảm tồn kho hàng hóa không thiết yếu như điện tử tiêu dùng và điện thoại di động với các sự kiện khuyến mãi trong Q2/20 và thay đổi chính sách HTK để thích ứng với tình trạng cầu yếu trong bối cảnh đại dịch. So với đầu năm 2020, hệ số thanh toán nhanh của MWG tăng 23 điểm % lên 56% vào cuối Q2/20 trong khi tỷ lệ nợ/VCSH từ 243% xuống 169%.

Thay đổi dự báo

Chúng tôi điều chỉnh tăng EPS năm 2020 lên 1,8% dựa trên 1) tăng 9,1% trong giả định doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng DMX, 2) tăng 1,3 điểm % biên LNG và 3) giảm 17,6% doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng đối với BHX. Tuy nhiên, chúng tôi giảm 3,8% EPS năm 2021 do 1) giảm 15,8% doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng BHX và 2) mức tăng 0,6 điểm % biên LNG không bù đắp được mức 3) tăng 30% chi phí QLDN.

Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu VND138.400

Giá mục tiêu dựa trên phương pháp SOTP giảm 1,1% xuống 138.400 đồng để phản ánh việc điều chỉnh giảm EPS năm 2021/22. Những rủi ro chính gồm: 1) việc mở cửa hàng BHX chậm hơn dự kiến và 2) một đợt giãn cách xã hội toàn quốc khác do Covid-19.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY