Hợp tác cùng phát triển

MWG – 12/08/2019 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 12/08/2019    301

Chia sẻ

  • MWG công bố KQKD 6T2019 tích cực với mảng bán lẻ điện tử tiêu dùng đóng góp lớn nhất.
  • BHX có thể đạt điểm hòa vốn toàn chuỗi vào Q4/2019.
  • Chúng tôi tăng EPS dự phóng 2019-20 thêm lần lượt 2% và 4% và duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu tăng lên 140.700 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND117.000 VND140.700 1,3% MUA BÁN LẺ

2019

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status