Hợp tác cùng phát triển

MBB – Khởi đầu năm 2019 với KQKD tích cực – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 25/04/2019    138

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng Q1/2019 tăng 24,8% yoy và hoàn thành 28% dự báo cả năm của chúng tôi nhờ tăng trưởng tín dụng cao và thu nhập từ bancassurance.
  • MBB lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 20% trong năm 2019.
  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 34.000 đồng và giữ KN Mua.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND21.300 VND34.000 2,82% MUA NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status