Hợp tác cùng phát triển

MBB – Kết quả tích cực trong giai đoạn thách thức – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 07/05/2021    776

Chia sẻ

  • Ngân hàng đặt kế hoạch LNTT tăng 20% và nâng vốn điều lệ lên ~39 nghìn tỷ đồng trong năm 2021.
  • LN ròng Q1/21 tăng gấp đôi lên 3.553 tỷ đồng nhờ tăng trưởng ấn tượng ở mọi mặt, hoàn thành 34% kế hoạch dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 41.700đ/cp do dự báo doanh thu cao hơn và P/B mục tiêu cao hơn cho năm 2021.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND31.600

VND41.700

0.0%

Khả quan

TÀI CHÍNH

Những điểm chính trong AGM 2021
MBB đặt kế hoạch tăng 20% LNTT cho năm 2021, đạt mức 13.200 tỷ đồng (tương đương 88% dự phóng cả năm của chúng tôi). Các mục tiêu khác của NH bao gồm: 1) tăng trưởng tổng tài sản đạt 11%; 2) tăng trưởng tín dụng ít nhất 10-11%; 3) tỷ lệ nợ xấu tối đa 1,5%. Cuối Q1/21, NH đã tái cơ cấu cho khoảng 2.000 tỷ đồng dư nợ (~0,7% tổng dư nợ cho vay).

Kế hoạch tăng trưởng vốn điều lệ thêm 38%
Cổ đông MBB đã thông qua phương án trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu 35%, thực hiện muộn nhất Q4/21. NH cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 70tr cổ phiếu cho các đối tác chiến lược bao gồm: Tập đoàn Viettel và Viettel Store sau khi trả cổ tức cổ phiếu năm 2020. Mức giá phát hành dự kiến sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại BCTC được kiểm toán gần nhất. Cùng với 19,2tr cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ của NH sẽ tăng thêm 38% lên thành 38.676 tỷ đồng cuối năm 2021. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để nâng cấp hệ thống thông tin và xây dựng trụ sở chính ở miền Nam. Cho năm 2021, NH có kế hoạch trả cổ tức 10-15% tuy nhiên phương án chi tiết (bằng tiền mặt/cổ phiếu) vẫn chưa được công bố.

Lợi nhuận ròng Q1/2021: tăng trưởng mạnh trên mọi mặt
MBB ghi nhận mức tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD đạt 45% svck, nhờ thu nhập lãi tăng 27% svck và thu nhập ngoài lãi tăng gấp đôi. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thu nhập lãi đến từ tăng trưởng tín dụng đạt 8% sv cuối 2020 và chi phí vốn giảm 1 điểm % svck. Đối với thu nhập ngoài lãi, thu nhập khác là yếu tố đóng góp chính với mức tăng gấp 4 lần svck nhờ việc thu hồi nợ xấu đạt kết quả tích cực. Ngoài ra, NH cũng giảm tỷ lệ chi phí/tổng DT HĐKD (CIR) xuống mức thấp lịch sử 30,5% tại cuối Q1/21. Kết quả, LN ròng MBB tăng gấp đôi svck trong Q1/21 lên 3.553 tỷ, đạt 34% dự phóng cả năm. Cho năm 2021, chúng tôi kỳ vọng CIR của NH sẽ đạt mức 37% do tiền thưởng nhân viên và việc xây dựng trụ sở mới diễn ra trong các quý tới.

Nâng giá mục tiêu với kỳ vọng tăng trưởng và P/B mục tiêu cao hơn
Chúng tôi nâng dự phóng EPS năm 2021-23 thêm 8-13% với kỳ vọng CIR thấp hơn. Giá mục tiêu tăng tương ứng lên 41.700đ/cp, dựa trên định giá thu nhập thặng dư (COE: 15,1%; LTG:3%) và P/B mục tiêu 2,0x cho giá trị sổ sách năm 2021, tỷ trọng bằng nhau. MBB là lựa chọn hàng đầu đầu của ngành với khả năng nắm bắt cơ hội từ mảng cho vay bán lẻ và đối chọi tốt với rủi ro chi phí vốn tăng cao.

Đọc báo cáo chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status