Hợp tác cùng phát triển

MBB – Duy trì đà tăng trưởng ổn định – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/11/2022    442

Chia sẻ

  • Q3/22 lợi nhuận (LN) ròng tăng vọt 61,4% svck đạt 4.879 tỷ đồng nhờ cho vay tăng trưởng mạnh và NIM mở rộng.
  • Trong bối cảnh khó khăn của ngành ngày càng gia tăng, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng LN ròng đạt 14,9%/18,1% svck giai đoạn 2023-2024
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 30.600 đ/cp do chúng tôi giảm P/B mục tiêu từ 2,0 lần về 1,4 lần.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND17.700

VND30.600

0%

KHẢ QUAN

Tài chính

MBB đạt hạn mức tăng trưởng tín dụng cao thứ 3 toàn ngành năm 2022

Nhờ tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 12%, LDR ở mức 78% vào cuối Q3/22, theo ước tính của chúng tôi, và tham gia vào việc xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, MBB đã được tăng thêm 5% hạn mức tín dụng vào tháng 10 vừa qua. Tương đương, hạn mức tín dụng cả năm 2022 của MBB được nâng lên 23% svck, cao thứ 3 trong toàn ngành ngân hàng, sau VPB và HDB. Cho vay của MBB tăng trưởng 17,2% so với đầu năm vào cuối Q3/22, chúng tôi ước tính ngân hàng còn khoảng 23,5 nghìn tỷ hạn mức tín dụng trong Q4/22.

Q3/22: NIM tăng trưởng vượt qua kỳ vọng của chúng tôi

Q3/22 tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 26,2% svck nhờ thu nhập lãi (NII) tăng 38,7% svck bù trừ với thu nhập ngoài lãi (non-II) giảm 10,9% svck. Thu nhập ngoài lãi giảm chủ yếu do thu nhập từ hoạt động bảo hiểm giảm 58,1% svck và thu nhập từ phí giảm 15,3% svck. Chi phí dự phòng giảm 45,9% svck, giúp LN ròng tăng vọt 61,4% svck đạt 4.879 tỷ đồng. Trong 9T22, lợi nhuận trước thuế (PBT) đạt 18.192 tỷ đồng, tăng 53,1% svck, đạt 88% dự báo của chúng tôi và 90% kế hoạch cả năm của ngân hàng. 9T22 NIM đã tăng 75 điểm cơ bản svck, cao hơn so với chúng tôi dự báo là 5% giai đoạn 2022-2024, do đó chúng tôi điều chỉnh NIM lên 5,4%/5,3%/5,4% giai đoạn 2022-2024.

Chất lượng tài sản càng ngày càng được nâng cao

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) đạt 1,02% cuối Q3/22, thấp hơn mức 1,18% cuối Q2/22, nhưng cao hơn 0,98% cuối Q4/21. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm về 207,7% cuối Q3/22 từ mức 221,4% cuối Q2/22 và 268% cuối Q4/21. Trong 9T22, ngân hàng đã xóa 3.860 tỷ đồng (+9% svck) nợ xấu, giúp tỷ lệ xóa nợ lên mức 1,78%, cao hơn mức 1,71% trong 9T21.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 30.600 đ/cp

Giá mục tiêu mới của chúng tôi dựa trên sự kết hợp của phương pháp thu nhập thặng dư (Chi phí vốn: 15,7%, tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/B 1,4 lần năm 2023 với tỷ trọng tương đương. Chúng tôi giảm P/B mục tiêu từ 2,0 lần về 1,4 lần phản ánh giai đoạn khó khăn đối với ngành ngân hàng khi tín dụng thắt chặt, NIM bị thu hẹp và chi phí tín dụng đang ngày một tăng. Rủi ro giảm giá bao gồm tăng trưởng cho vay thấp hơn dự kiến và nợ xấu cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status