Hợp tác cùng phát triển

LPB – Kiểm soát chi phí tốt hơn mong đợi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 27/08/2021    568

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 tăng vọt 130,9% svck đạt 740 tỷ đồng, nhờ nền cơ sở thấp ở Q2/20. LN ròng 6T21 tăng lên gấp đôi, đạt 60% dự báo cả năm của chúng tôi.
  •  Giữ đánh giá Trung lập với giá mục tiêu không đổi 26.000 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND22.750

VND26.000

0,00%

Trung lập

Tài chính

6T21: Tăng trưởng mọi mặt

6T21 cho vay tăng 25,5% svck và 8,3% sv cuối năm trước, cao hơn mức tăng 3,5% sv cuối năm trong 6T20. NIM cải thiện 63 điểm cơ bản svck đạt mức 3,6% nhờ chi phí vốn (COF) giảm sâu hơn so với lợi suất tài sản. Lợi suất tài sản giảm về 8,51% trong 6T21 từ mức 8,61% trong 6T20 do LPB hạ lãi suất để hỗ trợ khách hàng trong khi CoF giảm về 5,2% trong 6T21 từ mức 6,0% trong 6T20 do giảm lãi suất từ 50-90 điểm cơ bản svck đối với tất cả các kỳ hạn. Kết quả, thu nhập lãi thuần tăng 45,8% svck đạt 4.231 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi tăng 75,2% svck đạt 544 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng trưởng 86,4% svck của lãi thuần từ hoạt động dịch vụ. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) giảm về 44,4% trong 6T21 từ mức 62% trong 6T20, tốt hơn mức kỳ vọng của chúng tôi, nhờ giảm chi phí nhân viên và hoạt động công vụ. LN ròng 6T21 tăng 100,6% svck lên tới 1.617 tỷ đồng, đạt 60% dự báo cả năm.

Chất lượng tài sản đang được cải thiện

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống 1,34% tại cuối Q2/21 từ mức 1,43% cuối Q1/21 và 1,43% cuối Q4/20 khi ngân hàng xóa nợ 415 tỷ đồng (~7.003% svck), kéo theo tỷ lệ xóa nợ lên 0,2% trong 6T21 – cao nhất từ năm 2018. Ngân hàng cũng ghi nhận chi phí dự phòng tăng 185% svck, dẫn đến tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng tới 96,5% tại cuối Q2/21 từ mức 94,5% tại cuối Q1/21.

Chúng tôi nâng nhẹ dự báo LN ròng năm 2021 – 2022 thêm 1,6%/1,9%

Trong giai đoạn 2021 – 2022, chúng tôi dự báo NIM sẽ giảm dần trong 6 tháng cuối năm khi ngân hàng hạ lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Do đó, chúng tôi giữ mức dự báo cũ với NIM đạt 3,28%/3,24%. Chúng tôi giảm CIR về mức 48%/54% từ mức dự báo trước là 55%, khi ngân hàng kiểm soát chi phí tốt hơn mong đợi trong 6T21. Mặt khác, chúng tôi nâng chi phí dự phòng năm 2021 thêm 83,6% so với dự báo trước đó khi ngân hàng chủ động với những khoản nợ xấu mới. Kết quả, LN ròng năm 2021 – 2022 tăng nhẹ thêm 1,6%/1,9% so với dự báo trước đó.

Giữ đánh giá Trung lập với giá mục tiêu không đổi 26.000 đồng/cp

Chúng tôi giữ đánh giá Trung lập với giá mục tiêu không đổi 26.000 đồng/cp dựa trên định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,6%; tăng trưởng dài hạn: 3,0%) và mục tiêu P/B đạt 1,6x cho năm 2021. Tiềm năng tăng giá đến từ sự thành công của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và chi phí trả trước cho hợp đồng banca độc quyền cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá đến từ việc chi phí tín dụng cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo đầy đủ tại: Đây

DMCA.com Protection Status