Hợp tác cùng phát triển

KDH – Lạc quan trong thận trọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/06/2022    226

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q1/22 tăng 46,0% svck đạt 299,5 tỷ đồng nhờ khoản thu nhập bất thường, hoàn thành 20,4% dự phóng của chúng tôi.
  • Dự phóng LN ròng năm 2022-23 tăng 22,4% svck/23,9% svck đạt 1.471 tỷ đồng/1.823 tỷ đồng nhờ khoản thu nhập bất thường và bàn giao mạnh mẽ.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 52.400 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND41.000

VND52.400

0%

KHẢ QUAN

BẤT ĐỘNG SẢN

Tăng trưởng doanh thu và LN ròng tương phản trong Q1/22

KDH ghi nhận doanh thu Q1/22 sụt giảm 82,9% svck còn 142,7 tỷ đồng do ít dự án bất động sản bàn giao. Tuy nhiên, LN ròng Q1/22 tăng mạnh 46,0% svck lên 299,5 tỷ đồng nhờ khoản thu nhập bất thường 308 tỷ đồng từ đánh giá lại tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên, hoàn thanh 20,4% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Ngành BĐS đang đối mặt nhiều thách thức ảnh hưởng triển vọng ngành

Chúng tôi nhận thấy ngành bất động sản (BĐS) đang đối mặt với nhiều thách thức làm ảnh hưởng đến triển vọng ngành, gồm: 1) lãi suất tăng ảnh hưởng đến quyết định mua nhà, 2) giá vật liệu tăng có thể làm tăng giá nhà ở và 3) thắt chặt các khoản vay ngân hàng ở lĩnh vực BĐS và giám sát chặt chẽ hơn trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng KDH có quỹ sản phẩm sẵn sàng bán lớn và bảng cân đối tài chính lành mạnh sẽ vẫn có mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong 2022-24.

Hạ dự phóng LN ròng 2022-23 phản ánh doanh số ký bán thấp hơn dự kiến

KDH dự kiến mở bán dự án Classia (176 căn thấp tầng) vào năm 2021 nhưng do dịch bệnh bùng phát đã hạn chế các hoạt động xây dựng và gây ra sự chậm trễ trong việc ra mắt dự án này. Giá trị chưa ghi nhận của KDH tính đến T5/22 chỉ tương đương khoảng 5-10% doanh thu BĐS năm 2022 chúng tôi dự phóng trước đó. Bên cạnh đó, ngành BĐS cũng đang nổi lên nhiều thách thức, chúng tôi thận trọng điều chỉnh dự báo LN ròng năm 2022-23 giảm 13,8%/23,2% so với dự phóng trước còn 1.471 tỷ đồng (+22,4% svck)/1.823 tỷ đồng (+23,9% svck).

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 52.400 đồng/cp

Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu KDH giảm 4,4% so với cập nhật trước do doanh số ký bán thấp hơn dự kiến. Cổ phiếu KDH đã giảm khoảng 30% so với mức đỉnh vào đầu 2022; chúng tôi nhận thấy cơ hội tích lũy doanh nghiệp BĐS có bảng cân đối tài chính lành mạnh và triển vọng tăng trưởng LN ròng ổn định. Tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn đến từ giá bán trung bình cao hơn dự kiến tại các dự án Classia, Clarita, và 158 An Dương Vương; luận điểm đầu tư trung và dài hạn phụ thuộc vào việc liệu KDH có thể xử lý các vấn đề pháp lý nhằm ra mắt dự án Tân Tạo. Rủi ro giảm giá là 1) việc xin cấp phép mở bán cho các dự án mới chậm hơn dự kiến và 2) giá nguyên vật liệu xây dựng tiếp tục tăng.

 

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status