Hợp tác cùng phát triển

KDH – KQKD 9T2018: Đạt kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 02/11/2018    145

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 9T2018 đạt 404 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, phù hợp với dự báo của chúng tôi.
  • Ghi nhận 168 tỷ đồng LNST trong Q3/2018 từ việc bán các lô đất trong dự án Phong Phú 4 và Long Trường.
  • Hạ khuyến nghị xuống Nắm giữ do giá cổ phiếu về gần giá mục tiêu của chúng tôi.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND31.700

VND34.400

1,58%

NẮM GIỮ 

PHÁT TRIỂN & ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status