Hợp tác cùng phát triển

KBC – Triển vọng tích cực đã được phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 14/12/2021    980

Chia sẻ

  • KBC ghi nhận khoản lỗ ròng 68,0 tỷ đồng trong Q3/21. Lũy kế, LN ròng 9T21 tăng 1.802,7% svck lên 571,7 tỷ đồng, hoàn thành 47,8% dự phóng.
  • Chúng tôi hạ dự báo LN ròng 2021-22 36%/16% để phản ánh việc chậm bàn giao tại dự án KĐT Phúc Ninh và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL).
  • Hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống Trung lập với giá mục tiêu điều chỉnh là 56.100 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND55,600

VND56,100

0,00%

Trung lập

                 Bất động sản

Kết quả kinh doanh (KQKD) Q3/21 thêm một quý đáng thất vọng
Doanh thu (DT) KBC Q3/21 tăng 60,6% svck lên 324,9 tỷ đồng nhờ cho thuê 1,9ha đất KCN và 2,3ha đất nhà ở. Biên lợi nhuận (LN) gộp giảm 6,3% svck còn 48,9% do phân khúc nhà ở có biên LN gộp thấp đóng góp nhiều hơn. Điều này cùng với việc chi phí tài chính tăng mạnh 135,0% svck dẫn đến khoản lỗ ròng 68,4 tỷ đồng trong Q3/21 (so với mức lỗ ròng 20,8 tỷ đồng trong Q3/20). Lũy kế, LN ròng 9T21 tăng 1.802,7% svck lên 571,7 tỷ đồng, từ mức cơ sở thấp 9T20, hoàn thành 47,8% dự phóng của chúng tôi.
Hạ dự báo LN ròng 2021-22 36%/16% do thủ tục pháp lý bị chậm tiến độ
Chúng tôi hạ dự báo DT 2021 27,5% còn 4.909 tỷ đồng (+128,2% svck) và LN ròng 2021 hạ 36,0% còn 1.196 tỷ đồng (+433,7% svck) để phản ánh việc chậm bàn giao tại các dự án khu đô thị (KĐT) Phúc Ninh và KCN NSHL. Chúng tôi cũng giảm dự báo DT 2022 2,0% xuống 6.671 tỷ đồng (+35,9% svck) và LN ròng 2022 giảm 16,0% còn 1.723 tỷ đồng (+44,1% svck) do chúng tôi dời sự đóng góp DT của KCN Tràng Duệ 3 sang 2023. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng 2023 sẽ tăng mạnh mẽ 109,7% svck lên 3.612 tỷ đồng nhờ sự đóng góp mới của các dự án KĐT Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3.
Triển vọng BĐS KCN 2022: duy trì sức hút
Chúng tôi tin rằng với lợi thế nguồn lực lao động trẻ và dồi dào, cùng với chi phí hoạt động thấp và các ưu đãi thuế, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh chiến lược “Trung Quốc+1”. Thêm vào đó với các hiệp định thương mại mới như RCEP và EVFTA bên cạnh các FTA hiện hữu khác, sẽ giúp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư sản xuất và duy trì dòng vốn FDI vào Việt Nam trong những năm tới. Do đó, chúng tôi kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ chảy vào Việt Nam mạnh mẽ hơn trong năm 2022.
Hạ khuyến nghị xuống Trung lập với giá mục tiêu 56.100 đồng/cp
Do những triển vọng tích cực đã được phản ánh vào mức tăng giá mạnh mẽ gần đây, chúng tôi hạ khuyến nghị xuống Trung lập với giá mục tiêu thấp hơn 56.100 đồng/cp. Tiềm năng tăng giá đến từ việc bán đất nhanh hơn và liệu KBC có thể xoá các rào cản pháp lý để bắt đầu các dự án mới hay không. Rủi ro giảm giá gồm 1) bán đất KCN kém hơn dự kiến, 2) chậm trễ hoàn tất thủ tục pháp lý tại các dự án KĐT Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 và 3) chậm trễ ghi nhận DT từ các dự án nhà ở.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status