Hợp tác cùng phát triển

HPG – KQKD Q1/19 kém tích cực do giá quặng sắt tăng – Cập nhật

Báo cáo ngành 03/05/2019    565

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng Q1/2019 giảm 18,6% yoy chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào (giá quặng sắt) tăng và hoàn thành 23,3% dự báo năm 2019 của chúng tôi.
  • Giá quặng sắt đã tăng xấp xỉ 30% kể từ đầu năm do sự cố vỡ đập tại Brazil và thời tiết xấu ở Australia.
  • Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giảm EPS dự phóng 2019-21, hạ giá mục tiêu xuống 33.100 đồng/cp và duy trì khuyến nghị Nắm giữ.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND33.600 VND33.201900 0% NẮM GIỮ THÉP

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY