Hợp tác cùng phát triển

GAS – Tác động của đà giảm giá dầu thấp hơn kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/07/2020    567

Chia sẻ

  •  Ban lãnh đạo ước tính lợi nhuận sau thuế 6T20 của GAS đạt 3.930 tỷ đồng, giảm 35,9% sv cùng kỳ, nhưng cao hơn kỳ vọng của chúng tôi, đạt 55,5% dự báo cả năm.
  • Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu cao hơn ở mức 70.000 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 70.500

VND 70.000

4,96%

TRUNG LẬP

Dầu khí

Kết quả sơ bộ 6T20 vượt kỳ vọng

GAS ước tính doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 33.428 tỷ đồng (-14,2% sv cùng kỳ), LNTT đạt 4.941 tỷ đồng (-35,2% sv cùng kỳ) và LNST 3.930 tỷ đồng (-35,9% sv cùng kỳ), trên cơ sở sản lượng khí khô ở mức 4,6 tỷ m3 (-11,3% sv cùng kỳ), sản lượng LPG đạt 923 nghìn tấn (+1,0% sv cùng kỳ) và khí ngưng tụ đạt 31 nghìn tấn (-22,1% sv cùng kỳ). Giá dầu nhiên liệu (FO) Singapore giảm 42,4% sv cùng kỳ và giá cơ sở của LPG giảm 13,6% sv cùng kỳ là nguyên nhân chính dẫn đến sụt giảm LNST. Tuy nhiên, LNST 6 tháng đầu năm đã vượt dự tính của chúng tôi, tương đương với 55,5% dự báo cả năm; chúng tôi cho rằng nguyên nhân là do sản lượng và biên LN của mảng LPG cao hơn dự báo.

GAS sẽ áp dụng công thức giá khí mới cho một số khách hàng

GAS đã chốt được công thức giá khí cho khách hàng DPM trong năm 2019-2020 và công thức giá bán cho mỏ Sao Vàng sắp đi vào hoạt động. Nhìn vào những công thức này, chúng tôi thấy rằng GAS có thể linh hoạt hơn trong việc phân bổ nguồn cung khí cho khách hàng, từ các mỏ cũ đang suy giảm trữ lượng (chi phí thấp) sang những mỏ mới (có chi phí cao hơn) và thu phí vận chuyển tương ứng. Qua đó GAS có thể chuyển rủi ro tăng chi phí đầu vào qua khách hàng thông qua việc tăng chi phí vận chuyển và ghi nhận doanh thu bán khí cao hơn kỳ vọng của chúng tôi.

Thay đổi dự phóng

Chúng tôi nâng dự phóng EPS trong năm 2020-2022 thêm 2,2-6,8% trên cơ sở: (1) áp dụng công thức giá mới cho DPM, (2) sản lượng khí 2020 điều chỉnh giảm 3% sv dự phóng trước, do tính đến ảnh hưởng của sự cố kỹ thuật tại Lô 11.2 trong tháng 03-07, và (3) điều chỉnh tăng biên LN gộp mảng LPG thêm 0,5 điểm %.

Duy trì đánh giá Trung lập và nâng giá mục tiêu lên 70.000 đồng/cp

Giá trị hợp lý theo phương pháp P/E tăng từ 61.800 đồng lên 63.700 đồng/cp do nâng dự báo EPS năm 2020-2022. Bên cạnh đó, chúng tôi thêm phương pháp DCF vào mô hình định giá do chúng tôi nhận thấy mối tương quan giữa giá cổ phiếu và giá dầu đã giảm khi giá dầu ổn định hơn và các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm hơn đến triển vọng dài hạn của doanh nghiệp. Giá mục tiêu mới của chúng tôi là 70.000 đồng/CP, dựa trên sự kết hợp với trọng số tương đương của DCF và P/E mục tiêu không đổi ở mức 12,3 lần. Rủi ro tăng giá là giá dầu và sản lượng khí khô cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm giá dầu thấp hơn dự kiến và dự án Sao Vàng Đại Nguyệt chậm trễ.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status