Hợp tác cùng phát triển

GAS – Lợi nhuận sơ bộ 2019 vượt 46% kế hoạch – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 24/12/2019    886

Chia sẻ

 • Lợi nhuận trước thuế (LNTT) sơ bộ năm 2019 đạt 13.945 tỷ đồng, hoàn thành 146,1% kế hoạch của doanh nghiệp và 97,3% dự báo của chúng tôi.
 • Kế hoạch năm 2020 của GAS tương đối thận trọng do giả định giá dầu ở mức thấp.
 • Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu 105.700 đồng/cp dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau phương pháp DCF và P/E mục tiêu ở mức 18x.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 95.800

VND 105.700

5.8%

TRUNG LẬP

Dầu khí

Kết quả sơ bộ năm 2019 vượt kế hoạch

 • Theo GAS, sản lượng tiêu thụ năm 2019 đạt 9,9 triệu m3 khí (+2,5% yoy), 1,8 triệu tấn LPG (+16,6% yoy) và 65,7 nghìn tấn condensate (-31,6% yoy).
 • Doanh thu và LNTT năm 2019 ước tính đạt 76.588 tỷ đồng (+12,9% yoy) và 13.945 tỷ đồng (-4.1% yoy), lần lượt hoàn thành 99,9% và 97,3% dự báo cả năm của chúng tôi.
 • GAS vẫn chưa ký các phụ lục giá khí áp dụng cho sản lượng bao tiêu từ ngày 20/3/19 với các nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3. Nếu các phụ lục giá khí được ký kết trong năm 2020, GAS có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế hồi tố hơn 1.300 tỷ đồng, theo ước tính của chúng tôi.
  Kế hoạch năm 2020 thận trọng.
 • GAS đặt kế hoạch doanh thu đạt 66.163 tỷ đồng (-13,6% yoy) và lợi nhuận trước thuế đạt 8.294 tỷ đồng (-40,5% yoy) trong năm 2020, dựa trên giá dầu Brent ước tính ở mức 60 USD/thùng. Doanh nghiệp dự kiến cổ tức tiền mặt năm 2020 đạt 3.000 đồng/cp, tương ứng với tỷ suất cổ tức 3,1% ở mức giá cổ phiếu hiện tại.
 • Chúng tôi cho rằng mục tiêu năm 2020 của GAS tương đối thận trọng, chủ yếu do giả định giá dầu ở mức thấp. Tính trung bình trong giai đoạn 2016-19, GAS vượt 68% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
 • Chúng tôi giữ nguyên dự báo doanh thu năm 2020 đạt 85.562 tỷ đồng (+11,6% yoy) và lợi nhuận ròng đạt 12.697 tỷ đồng (+14,2% yoy) cho đến khi có các thông tin cụ thể hơn từ doanh nghiệp.

Đẩy mạnh đầu tư trong năm 2020

 • GAS đã giải ngân 3.935 tỷ đồng trong năm 2019 cho các dự án lớn bao gồm xây dựng kho LNG Thị Vải, đường ống Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2 và đường ống Sao Vàng Đại Nguyệt.
 • Trong năm 2020, GAS lên kế hoạch giải ngân 6.796 tỷ đồng cho 22 dự án, bao gồm các dự án đang thực hiện đã đề cập ở trên và một số dự án nổi bật khác như cải hoán GPP Dinh Cố và đường ống lô B – Ô Môn.

Khả năng thay đổi công thức giá khí

 • Giá bán khí của GAS được xác định dựa trên giá dầu nhiên liệu (FO) Singapore Platts. Tuy nhiên, giá loại dầu chứa hàm lượng lưu huỳnh cao này đã giảm 29,4% sv quý trước trong Q4/2019 do quy định IMO 2020 sắp tới yêu cầu các tàu biển phải sử dụng dầu FO có hàm lượng lưu huỳnh không vượt quá 0,5%. Vì giá dầu FO Singapore duy trì ở mức thấp có thể ảnh hưởng đáng kể đến KQKD của GAS nên doanh nghiệp đang xây dựng đề xuất thay đổi cơ sở giá khí từ dầu FO Singapore sang một loại dầu khác để hỗ trợ giá bán. Sự thay đổi sẽ phải được Chính phủ phê duyệt trước khi được thực hiện trong năm 2020.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status