Hợp tác cùng phát triển

FPT – Vững bước tiến vào 2021 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 23/11/2020    819

Chia sẻ

  • Trong 10T20, FPT ghi nhận doanh thu tăng 7,4% svck và LN ròng tăng 7,7% svck, tương đương với 83,3% dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi dự phóng doanh thu và LN ròng của FPT tăng lần lượt 17,1% và 20,3% svck trong năm 2021.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn dựa trên phương pháp tổng hợp thành phần (SOTP) là 67.800 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 55.200

VND 67.800

3,62%

KHẢ QUAN

Công nghệ

Lợi nhuận 10T20 của FPT theo sát dự phóng

Doanh thu 10T20 của FPT tăng 7,4% svck đạt 23.635 tỳ đồng, hoàn thành 76,4% dự phóng cả năm của chúng tôi, trong khi LN ròng tăng 7,7% svck đạt 2.927 tỷ đồng, hoàn thành 83,3% dự phóng cả năm. Biên LN gộp tăng 66 điểm cơ bản đạt 41,8% trong 10T20 nhờ tỷ trọng đóng góp cao hơn vào doanh thu từ mảng chuyển đổi số (Dx). Cụ thể, doanh thu Dx tăng mạnh 38% svck đạt 2.704 tỷ đồng, tương đương 11,4% tổng doanh thu của doanh nghiệp (so với mức 8,9% trong 10T19).

Chúng tôi kỳ vọng LN ròng Q4/20 tăng trưởng mạnh

Chúng tôi kỳ vọng LN ròng Q4/20 tăng 26,6% svck từ mức cơ sở thấp ở Q4/19 bởi chi phí thưởng cho nhân viên trong 4Q/19 cao hơn cùng với khoản lỗ 20 tỷ đồng tại CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số (FRT) và khoản lỗ 12 tỷ đồng tại CTCP Chứng khoán FPT (FTS) trong Q4/19. Trong năm 2020, DT thuần và LN ròng được dự phóng lần lượt tăng 10,1% svck và 12,1% svck, tương ứng đạt 30.930 tỷ đồng và 3.514 tỷ đồng.

Quay trở lại đà tăng trưởng vững chắc nhờ sự xuất hiện của vắc-xin trong năm 2021

Chúng tôi kỳ vọng tình hình đại dịch sẽ được cải thiện trong năm 2021 nhờ sự xuất hiện của vắc-xin Covid-19. Do đó, chúng tôi dự phóng DT thuần và LN ròng năm 2021 của FPT lần lượt tăng 17,1% và 20,3% svck. Biên LN gộp cũng sẽ cải thiện nhờ tỷ trọng đóng góp vào doanh thu mảng công nghệ của hoạt động Dx tiếp tục tăng. Cụ thể, chúng tôi cho rằng biên LN gộp chung của FPT sẽ tăng 0,3 điểm %, đạt 39,5% trong năm 2021.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 67.800 đồng/cp

Chúng tôi tăng giá mục tiêu dựa trên phương pháp tổng hợp thành phần (SOTP) và mức P/E không đổi áp dụng trên KQKD dự phóng 2021 cho ba mảng kinh doanh chính. Chúng tôi sử dụng P/E trung vị 2021 của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực châu Á, ứng với từng mảng kinh doanh và áp dụng chiết khấu do chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và các quốc gia so sánh. Nhìn chung, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của FPT, đặc biệt là khi dịch bệnh được kiểm soát.

Rủi ro và động lực tăng giá

Động lực tăng giá bao gồm tiến trình M&A thành công với một công ty công nghệ nước ngoài và doanh thu dịch vụ CNTT cao hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá bao gồm thiếu nhân lực CNTT chất lượng cao phục vụ cho các chiến lược dài hạn của công ty và ít hợp đồng công nghệ hơn nếu đại dịch tiếp tục kéo dài.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status