Góp ý cho VNDIRECT

DPM – Định giá đã về mức hợp lý – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 16/09/2020    293

Chia sẻ

  • LN ròng dự kiến tăng trưởng mạnh trong 2020 từ mức thấp năm ngoái, tuy nhiên triển vọng năm 2021-22 kém tích cực hơn do chi phí khí đầu vào tăng.
  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 17.100 đồng/cp nhưng hạ đánh giá xuống Trung lập do giá cổ phiếu hiện đã ở mức hợp lý.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 17.150

VND 17.100

5,8%

TRUNG LẬP

Hóa chất

KQKD 6T20 khởi sắc nhờ giá dầu giảm và nỗ lực cắt giảm chi phí

DPM ghi nhận sản lượng sản xuất tăng 62,3% và sản lượng tiêu thụ tăng 60,0% svck trong 6T20 do nhà máy dừng máy 72 ngày trong 6T19 để bảo dưỡng và sửa chữa cơ hội. Điều này đã bù đắp cho mức giảm 18,0% svck của giá bán ure, giúp doanh thu thuần tăng 11% svck. Tuy nhiên, LN ròng tăng mạnh gần 5 lần, đạt 407 tỷ đồng nhờ (1) giá dầu cơ sở giảm 42,4% svck, giúp biên LN gộp tăng 8 điểm phần trăm, (2) các nỗ lực cắt giảm chi phí giúp chi phí bán hàng và QLDN giảm từ mức 12,1% doanh thu trong 6T19 xuống 11,5% trong 6T20 và (3) lãi tiền gửi tăng 58,0% svck trong khi chi phí lãi vay giảm 11,3% svck. LN ròng 6T20 cao hơn dự báo, tương đương 74,8% dự báo năm 2020 của chúng tôi do giá dầu và chi phí hoạt động thấp hơn kỳ vọng.

Triển vọng nửa cuối 2020 tích cực nhờ giá dầu ở mức thấp

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ ure 6 tháng cuối năm 2020 của DPM sẽ ổn định nhờ giá gạo xuất khẩu cao trong 8T20 (tăng 12,9% svck) giúp người nông dân có nguồn lực để tái đầu tư vào vật tư nông nghiệp, theo đó sản lượng ure cả năm dự báo tăng 15% svck. Trong khi đó, chúng tôi giảm dự phóng giá dầu năm 2020 từ 62 USD/thùng xuống 43 USD/thùng, nhờ đó nâng dự phóng biên LN gộp 4,7 điểm %. LN ròng năm 2020 dự báo đạt 768 tỷ đồng (+103% svck) trên cơ sở giá dầu giảm 33% và LN từ hoạt động tài chính tăng mạnh (+145% svck) nhờ thanh toán nợ gốc nhanh.

Rủi ro từ chi phí vận chuyển khí tăng

Chúng tôi ước tính chi phí vận chuyển khí đầu vào của DPM sẽ tăng từ mức trung bình 1,4 USD/mmbtu trong năm 2019 lên 1,7 USD/mmbtu trong 2020 do đóng góp của các mỏ có chi phí cao, đặc biệt là các mỏ ở bể Cửu Long. Chi phí khí đầu vào có thể tiếp tục tăng trong giai đoạn 2021-2024 do các nguồn cung giá rẻ (như mỏ Bạch Hổ) tiếp tục sụt giảm, kết hợp với việc giá dầu cao hơn sẽ gây áp lực lên chi phí đầu vào của DPM trong tương lai.

Hạ đánh giá xuống Trung lập

Chúng tôi nâng dự báo EPS trong năm 2020 41% để phản ánh giá dầu thấp hơn kỳ vọng nhưng giảm dự báo EPS năm 2021-2022 7-27% do điều chỉnh chi phí vận chuyển khí đầu vào. Giá mục tiêu tăng lên mức 17.100 đồng/cp, dựa trên sự kết hợp của ba phương pháp DCF, P/E 2020 mục tiêu 8,0x và P/BV 2020 mục tiêu 0,7x với tỷ trọng 40:30:30. Chúng tôi hạ đánh giá xuống Trung lập do giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu giảm kể từ Quý 2. Rủi ro tăng giá gồm chi phí vận chuyển và giá dầu thấp hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá là giá bán ure và NPK thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY