Hợp tác cùng phát triển

DEAL FINANCING (DF) – VAY VỐN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

DEAL FINANCING: DF là gói dch v tư vn thu xếp vn đu tư chng khoán, đưc thiết kế chuyên bit riêng tùy theo nhu cu ca nhà đu tư. 

ĐỐI TƯNG S DNG 

DF dành cho: sn phm dành cho các nhà to lp th trưng, nhà đu tư ln. 

CHÍNH SÁCH HP DN CA SN PHM DF 

  • Khách hàng đưc tư vn và h tr thu xếp cu trúc vn vay thế chp bng các loi tài sn đa dng, bao gm c phiếu và các loi tài sn có giá khác. 
  • Mc thu xếp ln 
  • Thi gian thu xếp t 1 tháng tr lên 

NG DN ĐĂNG KÝ 

Quý Khách hàng có thể đăng ký sử dng sn phm qua các kênh sau:  

  • Liên h trc tiếp ti Tng đài 1900545409 hoc qua email: support@vndirect.com.vn  
  • Đăng ký qua Nhân viên chăm sóc tài khoản ti VNDIRECT