Hợp tác cùng phát triển

DBC – Báo cáo lần đầu – 12/12/2019

Báo cáo phân tích DN 12/12/2019    147

Chia sẻ

  • Tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi ổn định và các chi phí liên quan đến tài sản tồn đọng giảm đã tạo ra tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua cho ACB do lợi nhuận tăng trưởng tích cực.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND24.200 VND30.700 2,1% KHẢ QUAN HÀNG TIÊU DÙNG

12019

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status