Hợp tác cùng phát triển

CTG – Thời điểm chín muồi – Báo cáo lần đầu

Báo cáo phân tích DN 20/04/2021    2080

Chia sẻ

  • CTG là ngân hàng thương mại quốc doanh được đánh giá cao với mạng lưới rộng khắp, đóng vai trò then trong hệ thống tài chính quốc gia.
  • Tập khách hàng doanh nghiệp lớn của CTG sẽ giúp thúc đẩy chuyển dịch cho vay sang các mảng có tỷ suất cao hơn như cho vay cá nhân.
  • Phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu 53.700đ/cp

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND42.500

VND53.700

1,19%

KHẢ QUAN

TÀI CHÍNH

Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan, giá mục tiêu 53.700đ/cp
Chúng tôi đưa ra báo cáo lần đầu cho Ngân hàng TMCP Công Thương (CTG) với khuyến nghị Khả quan, giá mục tiêu 53.700đ/cp, dựa trên phương pháp định giá chiết khấu thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13%, tăng trưởng dài hạn: 4%, tỷ trọng 50%) và P/B mục tiêu 2,0x cho 2021 (tỉ trọng 50%). Hiện tại, CTG đang giao dịch tại mức 1,6x P/B 2021, thấp hơn một chút so với trung bình
ngành. Chúng tôi cho rằng tỷ lệ cơ hội/rủi ro đủ hấp dẫn với 1 ngân hàng có quy mô lớn và có ROE trung bình 2021-22 ở mức 19%.

Khuyến nghị của chúng tôi dựa trên
(1) CTG có vị thế để mở rộng sang ngân hàng bán lẻ nhờ cơ sở khách hàng và mạng lưới chi nhánh rộng lớn. (2) Chúng tôi thấy cơ hội cho CTG nhờ việc được tháo nút thắt về tăng vốn đã cản trở tăng trưởng của CTG trong nhiều năm. (3) Chúng tôi kỳ vọng hợp đồng hợp tác độc quyền bán bảo hiểm với Manulife sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu phí của NH trong tương lai.

Kế hoạch cổ tức hấp dẫn
Tại ĐHCĐ ngày 16/04, CTG đã được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng LNTT 2,1% svck và tăng trưởng tín dụng 7,5%. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo CTG khá tự tin với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận từ 10-20% và đã xin điều chỉnh kế hoạch theo phương án này. Kết quả ước tính LNTT Q1/21 của NH đạt 7.000 – 8.000 tỷ đồng (~ +130% – 160% svck). Thêm vào đó, NH đang
chờ duyệt của NHNN cho phép trả cổ tức cổ phiếu 28,8% cho năm 2017-18. Với năm 2020, NH sẽ trả cổ tức tiền 5% và 12,7% – 17,8% cổ tức cổ phiếu.

Chúng tôi dự báo LN ròng tăng trưởng kép 24% giai đoạn 2021-23
Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng LN của CTG giai đoạn 2021-23 được thúc đẩy bởi 1) tăng trưởng kép cho vay 8%/năm; 2) NIM tăng 10 điểm cơ bản nhờ định hướng cho vay bán lẻ; và 3) thu nhập ngoài lãi đạt CAGR 23%. Chúng tôi dự phóng chi phí dự phòng giảm bình quân 7% trong năm 2021-23 từ mức tăng 13,3% trong 2017-20 sau khi CTG đã thanh lý hết trái phiếu VAMC năm 2020.

Rủi ro tăng, giảm giá
Tiềm năng tăng giá là giá trị lớn hơn ước tính từ thu nhập một lần của giao dịch bảo hiểm độc quyền. Rủi ro giảm giá là chi phí vốn cao hơn dự kiến do cạnh tranh cho các khoản tiền gửi dài hạn

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status