Hợp tác cùng phát triển

CRE – Triển vọng tươi sáng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 24/11/2021    1177

Chia sẻ

  • CRE ghi nhận lợi nhuận ròng (LNR) quý 3/2021 (Q3/21) đạt 79 tỷ đồng (+42,6% svck). Lũy kế 9T21, LNR tăng mạnh 74% svck lên 329 tỷ đồng, tương đương 79,6% dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng LNR năm 2021-22 thêm 6,9%-38,8% để phản ánh hoạt động đầu tư thứ cấp mạnh mẽ hơn nhờ đợt tăng vốn gần đây.
  • Nâng khuyến nghị Trung lập lên Khả quan với giá mục tiêu là 36.100 đồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND28.300

VND36.100

3,50%

Khả quan

Bất động sản

KQKD Q3/21 tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp ảnh hưởng của đại dịch
Trong Q3/21, CRE ghi nhận doanh thu (DT) đạt 843 tỷ đồng (+40% svck) nhờ DT mảng đầu tư thứ cấp tăng 61% svck lên 571 tỷ đồng, chủ yếu đến từ 2 dự án BĐS tại Hà Nội là Louis City và Hinode Royal Park, bù đắp cho DT mảng môi giới giảm 10,2% svck xuống 246 tỷ đồng khi số lượng giao dịch chỉ đạt 1.339 đơn vị, giảm mạnh 46% svck. Biên LN gộp (BLNG) Q3/21 đạt 24,2%, tăng nhẹ sv mức 23,1% trong Q3/20 chủ yếu nhờ BLNG rất cao 21,9% của mảng đầu tư thứ cấp trong Q3/21 (sv 4,1% trong Q3/20). Kết quả là LNR Q3/21 tăng 42,6% svck lên 79 tỷ đồng. Lũy kế 9T21, công ty đạt 4.426 tỷ đồng DT (+246% svck) và 329 tỷ đồng. LNR (+74%), tương đương 79,6% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Cơ hội tham gia đầu tư các dự án quy mô lớn nhờ nguồn vốn tăng thêm
Với 960 tỷ đồng huy động thành công từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu trong tháng 10/2021, CRE sẽ có nhiều dư địa để đẩy mạnh hoạt động đầu tư thứ cấp trong năm tới. Chúng tôi kỳ vọng DT đầu tư thứ cấp năm 2022 sẽ tăng 89,4% svck lên 7.955 tỷ đồng nhờ (1) ước tính tổng DT của các dự án hiện hữu là khoảng 3.700 tỷ đồng và (2) CRE sẽ mua lại và phân phối lại các dự án tiềm năng trong danh mục môi giới hiện tại của công ty (tổng giá trị 60.000 tỷ đồng).

Chúng tôi tăng dự phóng LNR năm 2021-22 lên 6,9%-38,8%
Chúng tôi điều chỉnh tăng lần lượt 10,9%-13,5% DT môi giới năm 2021-22 lên 1.473 tỷ đồng-2.065 tỷ đồng nhờ tăng 9,3%-14,2% giả định trung bình giá trị BĐS/đơn vị. CRE đang tập trung phân phối các sản phẩm thấp tầng với giá trị cao. Trong khi đó, DT mảng đầu tư thứ cấp dự kiến sẽ tăng 303,9%-89,4% svck lên 4.201 tỷ đồng-7.955 tỷ đồng, cao hơn 12,5%-81,8% sv dự phóng trước đó của chúng tôi. Do đó, LNR của CRE sẽ tăng 50,2%-58,9% svck trong 2021-22.

Nâng khuyến nghị Trung lập lên Khả quan với giá mục tiêu là 36.100 đồng
Chúng tôi tăng giá mục tiêu lên 36.100 đồng phản ánh mức EPS 2022 cao hơn và chuyển năm cơ sở sang 2022. Định giá của chúng tôi dựa trên sự kết hợp 2 phương pháp với tỷ trọng bằng nhau: (1) P/E mục tiêu là 12,0x cho EPS 2022 và (2) P/B mục tiêu là 1,9x cho giá trị sổ sách 2022. Tiềm năng tăng giá là quy mô của các đầu tư thứ cấp lớn hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá là đại dịch kéo dài hơn dự kiến tác động tiêu cực đến hoạt động môi giới và mở bán các dự án BĐS.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status