Hợp tác cùng phát triển

CRE – Định giá đã ở mức hợp lý – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 30/08/2021    1180

Chia sẻ

  • CRE ghi nhận lợi nhuận (LN) ròng 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh 121% svck lên 250 tỷ đồng, tương đương 70% dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng LN ròng năm 2021-22 lên 12,8%-7,8% để phản án kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong 6T21, trong đó mảng đầu tư thứ cấp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.
  • Duy trì khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu cao hơn là 49.000 đồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND52.400

VND49.000

1,9%

Trung lập

Bất động sản

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 (6T21) tốt hơn kỳ vọng
Trong Q2/21, CRE ghi nhận doanh thu (DT) đạt 1.644 tỷ đồng (+277% svck) nhờ vào (1) DT mảng đầu tư thứ cấp tăng 845% svck lên 1.292 tỷ đồng chủ yếu đến từ 2 dự án BĐS tại Hà Nội là Louis City và Hinode Royal Park; (2) DT mảng môi giới tăng 82% svck lên 474 tỷ đồng với số lượng giao dịch BĐS tăng 120% svck. Tuy nhiên, biên LN gộp Q2/21 chỉ đạt 16,7%, giảm mạnh sv mức 41,2% trong Q2/20 do tỷ trọng doanh thu lớn hơn của mảng đầu tư thứ cấp (chỉ đem lại biên LN gộp 15,1% trong 6T21) và biên LN gộp mảng môi giới thấp hơn. CRE đang đẩy mạnh chiến lược cạnh tranh phí môi giới BĐS nhằm giành được nhiều thị phần hơn. Kết quả là LN ròng Q2/21 tăng 40,7% svck lên 127 tỷ đồng. Lũy kế 6T21, công ty đạt 3.685 tỷ đồng DT (+422% svck) và 250 tỷ đồng LN ròng (+87% svck), tương đương 70% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Ngắn hạn gặp khó khăn tuy nhiên triển vọng dài hạn vẫn còn nguyên
Chính phủ đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ kể từ đầu tháng 7/2021, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động môi giới BĐS trong Q3/21, và có thể sẽ kéo dài đến Q4/21. Do đó, chúng tôi giảm dự phóng số lượng giao dịch môi giới của CRE năm 2021 xuống 9.024 đơn vị (+7% svck), giảm 28% sv dự phóng trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng thị trường BĐS sẽ ấm dần kể từ Q4/21 trở trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà thấp. Trong năm 2022, số lượng giao dịch sẽ tăng mạnh 40% svck hỗ trợ DT mảng môi giới của công ty tăng 37% svck lên 1.819 tỷ đồng.

Chúng tôi tăng dự phóng LNR năm 2021-22 lên 12,8%-7,8%
Dù mảng môi giới kém khả quan hơn trong năm 2021, chúng tôi vẫn tăng dự phóng DT mảng đầu tư thứ cấp trong năm 2021-22 lên 61,1%-44,5% nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6T21. Louis City và Hinode Royal Park sẽ tiếp tục là các dự án dẫn dắt tăng trưởng trong năm 2022. Do đó, DT năm 2021 sẽ tăng mạnh 141,5% svck, trước khi tăng 22,2% svck trong năm 2022. Trong khi đó, LNR của công ty sẽ tăng 40,5%-22,4% svck trong năm 2021-22.

Duy trì khuyến nghị Trung Lập với giá mục tiêu cao hơn là 49.000 đồng
Định giá của chúng tôi dựa trên sự kết hợp hai phương pháp với tỷ trọng bằng nhau (1) P/E mục tiêu 11x cho trung bình EPS 2021-22 và (2) P/B mục tiêu 1,7x cho trung bình giá trị sổ sách 2021-22. Tiềm năng tăng giá là quy mô của các dự án đầu tư thứ cấp lớn hơn kỳ vọng.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status