Hợp tác cùng phát triển

Chiến lược thị trường – KQKD Q3/2019 – Nhóm Ngân hàng dẫn dắt đà tăng trưởng tích cực của thị trường

Báo cáo chiến lược 12/11/2019    170

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) toàn thị trường tăng trưởng mạnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định
  • Nhóm ngân hàng là động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong Q3/2019
  • Ngành BĐS duy trì tăng trưởng cao trong Q3/2019
  • Tâm lý thị trường cải thiện nhưng chỉ mang tính tạm thời

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status