Góp ý cho VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

13/02

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Thông tin đấu giá/ IPO 20

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre như…

15/01

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 76

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu…

15/01

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam do Tổng Công tu đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Thông tin đấu giá/ IPO 81

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Tư vấn Xây…

13/01

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long

Thông tin đấu giá/ IPO 53

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long như…

31/12

năm 2019

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 87

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang như sau:

24/12

năm 2019

VNDIRECT: Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 109

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam…