1 2 3 4 5

   THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN

   April 20, 2017 17:53:28

   Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

   Thông báo tạm dừng bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam

   April 19, 2017 18:23:19

   Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Thông báo tạm dừng bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU

   April 13, 2017 14:20:40

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ QUẢNG NINH DO TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM SỞ HỮU

   April 13, 2017 13:58:15

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh do Tổng Công ty Dầu Việt Nam sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh do Tổng Công ty Dầu Việt Nam sở hữu như sau:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi