Góp ý cho VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

10/09

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 56

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang như sau: 1.…

07/09

năm 2020

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 38

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt…

07/09

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 39

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương như…

02/09

năm 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 37

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt…

21/08

năm 2020

Podcast ngày 21.08.2020 – Ngân hàng nhà nước ra Thông tư lùi lộ trình siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

Thông tin đấu giá/ IPO 44

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay: Ngân hàng nhà nước ra Thông tư lùi lộ trình siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay…

19/08

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản VN sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 53

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp…

18/08

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 56

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương như sau:

07/08

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển công trình viễn thông do Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 80

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch…

05/08

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 56

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP sở hữu, với chức năng của tổ chức cung…

04/08

năm 2020

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 98

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng…