1 2 3 4 5

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

   March 05, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC SỞ HỮU

   March 02, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu.

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

   March 02, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu.

   CÔNG BỐ THÔNG TIN – Giá khởi điểm chào bán cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

   February 28, 2018

   Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc phê duyệt mức giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP), SCIC thông báo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh 29,51% vốn điều lệ BMP là:  96.500 đồng/ 01 cổ phần (bằng chữ chín mươi sáu nghìn năm trăm đồng một cổ phần).

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO DO CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ SỞ HỮU

   February 28, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico do Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico do Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị sở hữu.

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi