1 2 3 4 5

   Thông báo kết quả đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Hình Viễn Thông Việt Nam

   June 21, 2017 16:34:38

   Căn cứ theo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Hình Viễn Thông Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE KON TUM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

   May 30, 2017 17:26:40

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi