1 2 3 4 5

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU

   March 15, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ HỮU

   March 15, 2019

   HÓA SỞ HỮU
   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ HỮU như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

   March 08, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán quyền mua ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT DO TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH SỞ HỮUTY

   March 08, 2019

   Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đấu giá bán cổ phần của Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Và Du Lịch Bảo Việt do Tổng Công Ty Du Lich Hà Nội – Công ty TNHH sở hữu ngày 07/03/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi