1 2 3 4 5

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

   September 21, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU:

   VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN sở hữu

   September 06, 2018

   Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 06/09/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi