1 2 3 4 5

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN GÓP CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH ALUMINA(CAMPUCHIA – VIỆT NAM)

   July 25, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán phần vốn góp của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia – Việt Nam), với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SỞ HỮU

   July 25, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ chào bán cạnh tranh cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SỞ HỮU

   July 04, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ chào bán cạnh tranh cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỎ DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

   June 17, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

   June 17, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

   June 17, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bột giặt NET do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SỞ HỮU

   June 05, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH SỞ HỮU

   June 05, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình sở hữu như sau:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi