1 2 3 4 5

   CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG PHIÊN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TCT ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI TCT CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

   November 13, 2018

   VNDIRECT nhận được công văn về việc công bố thông tin bổ sung của phiên đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex). VNDIRECT trân trọng công bố toàn văn công văn trên

   CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

   November 09, 2018

   Căn cứ Công văn số 7251/UBCKNN-PTTT ngày 8/11/2018 của UBCKNN về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Vinaconex, Công văn số 1947/2018/CV-PC ngày 9/11/2018 của Vinaconex về việc công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Vinaconex, Nghị quyết số 263/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 7/11/2018 của Hội đồng thành viên SCIC, chúng tôi xin công bố thông tin bổ sung về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Vinaconex như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 69-2 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

   November 08, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 69-2 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 69-2 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU

   November 08, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM SỞ HỮU

   November 08, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM SỞ HỮU:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU

   October 26, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – TKV DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU

   October 26, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – TKV DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – TKV DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX) DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NUỚC SỞ HỮU

   October 25, 2018

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) như sau:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi