Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Vĩ mô – Tình hình thương mại T10/2019

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 21/11/2019    195

Chia sẻ

  • Nhập khẩu giảm nhanh hơn xuất khẩu khiến thặng dư thương mại tăng lên mức kỷ lục trong 10T2019.
  • Trong 10T2019, xuất khẩu của khu vực trong nước tăng mạnh nhờ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung.
  • Thặng dư cán cân vãng lai giúp NHNN tăng cường dự trữ ngoại hối, hỗ trợ cho việc ổn định tỷ giá và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂ21

DMCA.com Protection Status