Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Vĩ mô – Lạm phát tháng 11/2019 – Cập nhật

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 06/12/2019    202

Chia sẻ

  • Lạm phát chung tăng 3,52% sv cùng kỳ trong tháng 11/2019, cao hơn mức tăng 2,24% sv cùng kỳ của tháng trước.
  • Giá thịt heo đẩy chỉ số lạm phát nhóm hàng ăn và dịch vụ lên mức kỷ lục trong tháng 11/2019.
  • Áp lực lạm phát vẫn tương đối thấp với lạm phát bình quân 11 tháng là 2,57% sv cùng kỳ, thấp hơn mức 3,59% của cùng kỳ năm trước.
  • Xét tác động của giá thịt heo cao hơn, chúng tôi ước tính lạm phát chung tăng 3,2% trong năm 2020, là mức trong tầm kiểm soát của Chính phủ.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

 

DMCA.com Protection Status