Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Sự kiện – Mỹ cấm vận Huawei – Tác động không đáng kể đến thị trường điện thoại di động Việt Nam

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 24/05/2019    168

Chia sẻ

Quan điểm của chúng tôi về tác động từ sự kiện Huawei đến thị trường điện thoại di động toàn cầu và Việt Nam.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status