Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo ngành Dầu khí – Cơ hội để bắt đáy – Báo cáo lần đầu

Báo cáo ngành 06/05/2019    1280

Chia sẻ

  • Tái đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu khí đòi hỏi giá dầu thô ở mức 60-70 USD/thùng trong trung hạn, theo ước tính của chúng tôi.
  • Chúng tôi dự báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh hoạt động thăm dò để đảm bảo vấn đề an ninh năng lượng.
  • Chúng tôi ra báo cáo lần đầu với đánh giá Trung tính. Lựa chọn cổ phiếu của chúng tôi là các cổ phiếu dịch vụ dầu khí, cụ thể là PVS và PVD.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY