Hợp tác cùng phát triển

Báo Cáo Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam và Thế Giới tháng 11/2016

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 30/11/2016    723

Chia sẻ

TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 1. Chỉ số giá tiêu dùng tăng do giá dầu tăng nhưng vẫn ở mức kiểm soát 2. Môi trường kinh doanh cải thiện, doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh 3. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm nhẹ so với cùng

TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI

1. Kinh tế thế giới tăng trưởng thấp, các yếu tố gây rủi ro và bất trắc gia tăng

2. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tác động khó lường tới kinh tế và thương mại toàn cầu.

3. Đầu tư và thương mại toàn cầu suy yếu, xu hướng bảo hộ gia tăng

Xem bản đầy đủ TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status